„Czyn-iąc piękno” – finisaż wystawy

Muzeum Częstochowskie w piątek 16 września 2022 roku zaprosiło na finisaż wystawy poświęconej działalności częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn” (l. 1945–53), pt. „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych CZYN”. Podczas spotkania córka właścicieli – Agata Ostaszewska, przytoczyła wiele ciekawych wspomnień i wątków z dziejów fabryki. Na okoliczność podsumowania wystawy list – na ręce dyrektor Muzeum Katarzyny Ozimek – wystosował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński. Trzeba dodać, że przedsięwzięcie wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Częstochowa, 16.09.2022 r.

 

Szanowna Pani

Katarzyna Ozimek

Dyrektor Muzeum Częstochowskiego

 

Szanowna Pani Dyrektor! Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na spotkanie podsumowujące realizację projektu: „Czyn-iąc piękno”. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn” – przedsięwzięcia dofinasowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Dzisiejsze spotkanie posiada piękne, ideowe, patriotyczne przesłanie, osadzone
w arcyczęstochowskich realiach. W latach 30-tych ubiegłego wieku środowiska gospodarcze, skupione w Częstochowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, wsparte przez Siostry Zmartwychwstanki – podniosły – postulatywnie temat artystycznej jakości dewocjonaliów, produkowanych w Częstochowie. To właśnie ze środowiska Sióstr Zmartwychwstanek wyszło norwidowskie motto tych wszystkich działań: „sztuka – rzemiosłem; rzemiosło – sztuką.”

Nawet lata wojny i niemieckiej okupacji nie przerwały starań na obranym kierunku.
W 1945 roku, opuszczający Polskę Jadwiga i Roman Sulatyccy przerejestrowali swą Częstochowską Wytwórnię Wyrobów Porcelanowych na nazwiska Państwa Kazimiery
i Stanisława Ostaszewskich, których córka Pani Agata Ostaszewska, wielce dla Częstochowy
i Polski zasłużona i bardzo przez Mieszkańców naszego miasta – szanowana – znajduje się dzisiaj pośród nas.

W ten sposób, pod auspicjami Państwa Ostaszewskich rozpoczęła działalność Fabryka Wyrobów Ceramicznych „Czyn”. I znowuż z pomocą przybyły Siostry Zmartwychwstanki, które w latach niemieckiej okupacji przygarnęły i edukowały uzdolnioną artystycznie częstochowską młodzież – w ramach przedsięwzięcia, wdzięcznie nazywanego „Budą”.
Jej wychowankowie stanęli w pierwszym szeregu liderów – pracowników „Czynu”.

Wszystko, co tu wyjawiłem, w pełnych wdzięczności słowach, jest laudacją na cześć
– wielkich Częstochowian – wielkich Polek i Polaków, których miłość do Polski i Jej Duchowej Stolicy, pozwoliła zapisać ważny rozdział w historii naszego miasta.

Dziękuję Pani Dyrektor Katarzynie Ozimek wraz z Pracownikami Muzeum, w tym szczególnie Pani Kurator Wystawy Katarzynie Sucharkiewicz, za – pełne odpowiedzialności, pietyzmu i wyszukanego znawstwa – podejście do niełatwego tematu, który, jednakowoż, niebagatelnie wpisuje się w historyczną tożsamość Częstochowy.

Pozwolą Państwo, że szczególne wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowań złożę na ręce Wielce Szanownej Pani Agaty Ostaszewskiej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński