List wiceministra z życzeniami dla uczestników Święta Pszczoły i Festiwalu Ziemniaka

 

 

 

 

 

Szanowny Pan

Piotr Juszczyk

Wójt Gminy Kłomnice

 

Szanowny Panie Wójcie!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłomnice! Szanowni Uczestnicy Święta Pszczoły
i Festiwalu Ziemniaka!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie i jednocześnie uprzejmie proszę przyjąć – za pośrednictwem listu – moje serdeczne życzenia dobrej, wspólnej zabawy. Gratuluję Państwu inicjatywy, dzięki której doskonale promujecie atuty swojej Gminy – przyjaznej środowisku oraz rolnikom i producentom zdrowej, polskiej żywności.

Trzeba podkreślić, że na tworzenie gminnej tradycji wybraliście Państwo produkty arcypolskie, niemal codziennie goszczące na naszych stołach. Ziemniaki, sprowadzone do naszego kraju w XVII wieku przez króla Jana III Sobieskiego, początkowo dość trudno zyskiwały uznanie Polaków, a dzisiaj spożywamy pod wieloma postaciami i to w ilościach znaczących. Statystyki pokazują, że w ciągu miesiąca Polak średnio zjada około 5 kilogramów ziemniaków, i, co więcej, prace naukowe w sektorze polskiego rolnictwa doprowadziły do wytworzenia blisko 130 odmian ziemniaków. To swoisty fenomen. A o zaletach miodu nikogo nie trzeba przekonywać, zwłaszcza wyprodukowanego na ekologicznie czystych obszarach – tak jak ma to miejsce w Gminie Kłomnice – Słodkiej Gminie Kłomnice.

Szanowni Państwo! Doceniając Wasze starania w pielęgnowaniu polskich zwyczajów
i obyczajów, dbałość o upowszechnianie kultury ludowej oraz troskę o budowanie serdecznej, sąsiedzkiej więzi i organizację kampanii edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej życzę Państwu kolejnych, udanych przedsięwzięć, a przede wszystkim zdrowia i realizacji zamierzeń.

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński