Życiorys

12043165_443764615825072_8128335099889903768_nGiżyński Szymon; Prawo i Sprawiedliwość.. Urodzony 8 marca 1956 roku, w Częstochowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Żona Urszula Giżyńska, redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”. Dwóch dorosłych synów: Łukasz (31 l.) i Norbert (25 l.).

 Szymon Giżyński swą pozycję w częstochowskim i krajowym życiu politycznym budował od drugiej połowy lat siedemdziesiątych , już wówczas związany z pierwocinami ówczesnej opozycji niepodległościowej. We wrześniu 1980 roku, współautor, bodaj pierwszej w kraju, ideowej preambuły do niezależnego ruchu studenckiego, który później ukonstytuował się ostatecznie jako NZS.

Po ogłoszeniu stanu wojennego Szymon Giżyński współpracował z warszawską Grupą Publicystów Politycznych, następnie współzakładał, także w Warszawie, Klub Myśli Politycznej „Dziekania” – najważniejszą obok Solidarności opozycyjną formację drugiej połowy lat osiemdziesiątych w Polsce. Był założycielem i prezesem Klubu Myśli Politycznej „Dziekania” w województwie częstochowskim.

Z ramienia „Dziekanii” wszedł najpierw w skład tzw. Konsulty w ramach działalności Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Biskupiej w Częstochowie; później w skład ośmioosobowego, sztabowego, Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, którego zadaniem było przygotowanie list wyborczych do Sejmu i Senatu oraz poprowadzenie kampanii wyborczej z ramienia Solidarności i niepodległościowych ugrupowań opozycyjnych w wyborach czerwcowych 1989 roku. Giżyński, w zasadzie w pojedynkę, zagrodził drogę – w dostępie do częstochowskiej listy poselskiej „Solidarności” – lewemu, korowskiemu skrzydłu Krajowego Komitetu Obywatelskiego, co jest o tyle istotne, że na start z Częstochowy mieli wówczas apetyt, między innymi: Józef Szaniawski, Ludmiła i Henryk Wujcowie czy Andrzej Wielowieyski. Giżyński postawił na start w wyborach młodych, częstochowskich działaczy „Solidarności” (Marek Dziubek, Ryszard Iwan, Jarosław Kapsa) i tę batalię z lewym skrzydłem Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego (Jadwiga Ujma, Adam Banaszkiewicz, Tadeusz Wrona, Jerzy Zając) – wygrał.

Po wyborach 4 czerwca 1989 roku, Giżyński – cały czas utrzymując pozycję lidera – utworzył nowy, bardziej reprezentatywny Częstochowski Komitet Obywatelski oraz Federację Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego.

Przed wyborami samorządowymi w 1990 roku Szymon Giżyński objął stanowisko pełnomocnika rządu (w randze wicewojewody) ds. samorządu terytorialnego w województwie częstochowskim. Swoje doświadczenie administracyjne Giżyński poszerzył sprawując w latach 1997 – 1998 funkcję Wojewody Częstochowskiego, a w latach 2000 – 2001 – stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, budując zresztą tę wojewódzką placówkę od podstaw.

Wytrwale i konsekwentnie dąży do podniesienia prestiżu i rangi Częstochowy oraz regionu: jego działania spowodowały, między innymi: umiejscowienie w Częstochowie Śląskiego Oddziału ARiMR; zainicjował i skutecznie przeprowadził parlamentarne starania o posadowienie w Częstochowie – Regionalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; przyczynił się i współdziałał w powołaniu Akademii im. Jana Długosza oraz Sądu Rejestrowego w Częstochowie; jest przewodniczącym stałej sejmowej komisji ds. IACS – dopłat do produkcji dla polskich rolników

Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku poseł Szymon Giżyński, wraz z liderami Unii Laikatu Katolickiego, Józefem Błaszczeciem i Krzysztofem Janusem oraz Wspólnoty Samorządowej – Konradem Głębockim zjednoczył częstochowską prawicę, dzięki czemu do częstochowskiej Rady Miasta, z koalicyjnej listy Prawa i Sprawiedliwości weszło 10 radnych, którzy utworzyli najliczniejszy klub w miejskiej Radzie. Rekomendowany przez posła Szymona Giżyńskiego na prezydenta Częstochowy, Artur Warzocha uzyskał, wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, w odniesieniu do największych miast w całym kraju – drugi wynik, za Wrocławiem.

Poseł IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Od 2001 pracuje nieprzerwanie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od 2 lipca 2018 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadania i funkcje publiczne Szymona Giżyńskiego

 •  założyciel (1988) i pierwszy prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego
 •  współzałożyciel i w latach 1991 – 1997 redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”
 •  współzałożyciel i od 1999 roku do dzisiaj prezes Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
 •  współzałożyciel i w latach 2002 – 2007 wiceprezydent samorządowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie.
 • 1990–1993 – współzałożyciel, w kilkunastoosobowej grupie – pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego – Porozumienia Centrum i członek Rady Politycznej PC
 • 1993 – udział w Ruchu dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego
 • 2001–do dzisiaj – Prawo i Sprawiedliwość; członek Zarządu Głównego PiS
 • prezes Zarządu Okręgu PiS w Częstochowie
 • Od 1 grudnia 2021 roku – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mieszkańcy Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej wiedzą o tym, że Szymon Giżyński:

 •  spowodował utworzenie w Częstochowie trzech struktur administracyjnych o randze wojewódzkiej /z lokalizacją siedziby w Częstochowie, a nie w Katowicach/ związanych z rolnictwem i obsługa rolników: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dających łącznie częstochowskiej inteligencji około 400 miejsc pracy)
 • dwukrotnie – w roku 2006 i 2007 – ratował Wojewódzki Szpital w Częstochowie na Parkitce przed skutkami strajków lekarzy – także przed likwidacją
 •  zainicjował i doprowadził do powstania w Częstochowie – dzięki osobistej decyzji śp. Prezesa Janusza Kurtyki – placówki Instytutu Pamięci Narodowej
 •  pomógł w zgromadzeniu środków na szereg prouniwersyteckich inwestycji, realizowanych przez Akademię Jana Długosza w Częstochowie: Akademickie Centrum Sportu, nowa Aula; budynek Wydziału Nauk Społecznych
 •  wspomagał częstochowski sport; między innymi: żużel, speedrower, tenis stołowy, szachy