Archiwum kategorii: Blog

Szymon Giżyński przewodzi Zespołowi ds. ułatwienia eksportu na rynki muzułmańskie

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński stanął na czele Zespołu do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie. Rolą Zespołu jest przygotowanie koncepcji działań na rzecz ekspansji polskich artykułów rolno-spożywczych na rynki muzułmańskie. Pierwsze posiedzenie gremium, któremu przewodniczył sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński miało miejsce 21 lipca 2020 roku. – Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich producentów oraz odbiorców na rynkach muzułmańskich rozwojem współpracy handlowej w zakresie produktów halal – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa.

Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. W inauguracyjnym spotkaniu wzięła udział Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, która zaprezentowała wymagana weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego w eksporcie na rynki krajów muzułmańskich. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jednostek certyfikujących, organizacji branżowych, instytutów naukowych oraz MRiRW.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz identyfikacji najważniejszych problemów występujących w eksporcie do krajów muzułmańskich. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili obecną sytuację związaną z rynkiem produktów halal. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na różne wymagania i standardy obowiązujące w poszczególnych krajach. Omówiono także proces nadawania zakładom uprawnień pod kątem halal.

Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich producentów oraz odbiorców na rynkach muzułmańskich rozwojem współpracy handlowej w zakresie produktów halal. Głównym zadaniem Zespołu będzie przygotowanie koncepcji działań do podjęcia na rzecz ekspansji polskich artykułów rolno-spożywczych na rynki muzułmańskie.

na podstawie minrol.gov.pl

Przemówienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego podczas Mszy Świętej w intencji Powstańców Warszawskich, 1 sierpnia 2020 r., kościół NMP Częstochowskiej w Częstochowie

Szanowni Państwo, uczestniczący we wspólnej modlitwie za Powstańców, po raz kolejny poświadczacie honor i posługę Częstochowy jako duchowej stolicy Polski. Jesteśmy tutaj częścią Częstochowy, jesteśmy jej reprezentacją, jej przesłaniem na całą Polskę. Przecież ta parafia, tak czcigodna, tak mocna wiarą i patriotyzmem, przede wszystkim dzięki księdzu Ryszardowi Umańskiemu, ma tu najczcigodniejsze przesłanie Najświętszej Panny, także w domyśle Królowej Korony Polskiej i wszystkich tytułów, które Matce Najświętszej przysługują. Dzisiejszy dzień, 76. rocznica Powstania Warszawskiego skłania nas do bardzo wielu refleksji. Znakomicie je ujął w pięknym kazaniu, bardzo bogatym w treści wielorakie, przede wszystkim skupione na duchowości, na miłości, patriotyzmie, wierze katolickiej, ks. Ryszard Umański, podkreślając, że Powstanie Warszawskie jest piękną, narodową wolą w tych wszystkich odniesieniach do naszego losu. Oczywiście, w tym miejscu świata, być może najważniejszym, być może kluczowym, być może w przypadku naszej ojczyzny ofiarnicznym. Jest tak, że wielkie niesamowite zwycięstwa, jak choćby to, które za chwile będziemy sprawować i czcić, czyli 100-lecie Bitwy Warszawskiej, muszą się przeplatać z pewnym ofiarniczym trudem, z pozornymi klęskami, klęskami militarnymi, ale jednocześnie z wielkimi tryumfami ducha, poświęceniem. To nigdy nie jest tak, że te wielkie, polskie karty: wielkość Powstania Warszawskiego, wielkość czynu, heroizmu Żołnierzy Niezłomnych, gdzieś przepadają, są tylko i wyłącznie przedmiotem sporu historyków. Nie! Są treścią naszej duszy. Są niezłomnością naszą i wiernością.
Pamiętam, bo było dane mi pracować na przełomie lat 70. i 80. w Warszawie, że 1 sierpnia to był święty dzień. W Warszawie czuło się tę niesamowitą atmosferę, gdzie miasto zamierało w ten dzień w szlachetnej powadze świętości ludzi ze zniczami i kwiatami. Wszystko prowadziło na groby powstańców. I tak ten dzień się był wtedy sprawowany. To się udzielało. To był wspaniały, polski patriotyzm. Dzisiaj, ku przestrodze, ks. Ryszard Umański był zmuszony – ale dobrze, że to powiedział – wskazać na profanację jaka dokonała się w Warszawie w przededniu tego świętego dla Polaków dnia. To jest przestroga. I to jest zadanie. Te święte rocznice nas tego uczą.
Ksiądz Ryszard powiedział o wielu sprawach. Jako kapłan skoncentrował się na sprawach duchowych, religijnych, sprawach wierności, miłości Boga i Ojczyzny, ale pozwolą Państwo, że powiem dwa zdania na temat geopolitycznych wymogów, geopolitycznych realiów, które składają na polski naród szczególne wymogi i od czasu do czasu wzywają do tego, żeby coś niezwykłego na rzecz całego świata, całego globu w ofierze złożyć. Parę tygodni temu, po raz któryś była emitowana teatralna sztuka, w świetnej obsadzie, znakomita i ze znakomitą wymową, gdzie bohaterowie sztuki rozmawiają. Niemiec, wysokiej rangi gestapowiec mówi do polskiego hrabiego, jednego z przywódców Armii Krajowej: – Panie hrabio, my Niemcy i Rosja od stuleci, od zawsze współpracujemy ze sobą. Są sytuacje takie, gdzie jest otwarta współpraca, jak w przypadku rozbiorów Polski, i są takie sytuacje, że czasami musimy ze sobą walczyć. Ale niech pan nie ma złudzeń, służby specjalne, największa siła obu państw, zawsze, w każdych okolicznościach współpracują ze sobą. I tak było z Powstaniem Warszawskim. To nie była sytuacja przypadkowa, tylko doskonale w tej geopolityce polskiej ćwiczona możliwość. Armia Czerwona stała, bo już wiedziała, że obejmie całe, w nowym podziale pojałtańskim polskie ziemie. Niemcy też to wiedzieli i oddali zniszczoną, całkowicie zburzoną Warszawę. Jako depozyt. Jako depozyt do panowania. A co było w czasach Muru Berlińskiego? Dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Też zostało w depozyt Niemców oddane to, co przez dziesiątki lat pod władztwem sowieckiej Rosji. I my to wiemy. Nie chcemy powrotu do tych czasów. Jednym ze sposobów na pewno jest modlitwa, na pewno jest intencja, ale w imię tego, co dzisiaj czcimy i tej świadomości, że musimy być – taka jest również nasza rola wobec całego świata – wspaniałymi, zdolnymi do poświęceń, ale także do modlitwy. Za to bardzo księdzu Ryszardowi dziękujemy, że nas tutaj zorganizował w modlitwie, mądrej modlitwie, pełnej ekstazy, ale również w tym wielkim, patriotycznym rozumowaniu, jednocześnie będącym bardzo głęboko w naszych umysłach i sercach osadzonym. Za to wszystkim Państwu, tu obecnym, a jest nas niemało – dziękuję. I mówię specjalnie: jest nas cała Częstochowa. Taką rolę musimy na siebie przyjąć i musimy ją realizować. Bardzo dziękuję naszemu duchowemu przywódcy, księdzu Ryszardowi za umożliwienie nam takiej modlitwy.

PAMIĘTAMY! 76. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2020 roku, w godzinę „W”, przy dźwięku syren, w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Częstochowie rozpoczęła się Msza Święta w intencji Powstańców Warszawskich. Wcześniej, przy Pomniku Nieznanego Żołnierza częstochowskie środowiska patriotyczne złożyły wieńce. Tym aktem uczczono 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

GEOPOLITYKA POLSKA /III/ Prusy i Austria AD 2020

Powtórka z XVIII wieku, czyli Niemcy i Unia Europejska

Analogie pomiędzy sytuacją geopolityczną i wewnętrzną Polski w XVIII wieku i współcześnie – także dla dzisiaj formułowanej polskiej myśli politycznej mają znaczenie podstawowe i szczególne. Jeżeli zgodnie z faktami historycznymi i metodologicznie poprawnie wskażemy na owe podobieństwa, ale i zaczniemy dostrzegać różnice, to obie konstatacje dla polskiej myśli politycznej końca drugiej dekady XXI wieku okażą się równocenne. Podobieństwa bowiem między XVIII wiekiem a współczesnością wskażą trwałe dla Polski niebezpieczeństwa, różnice zaś – pojawiające się dla nas szanse.
W XVIII wieku Polsce zagrażały dwa żywioły: rosyjski i niemiecki. Żywioł niemiecki był zorganizowany w dwa państwa – Prusy i Austrię. Dzisiaj jest podobnie. Rolę Prus odgrywają Niemcy Angeli Merkel, rolę Austrii – Unia Europejska Angeli Merkel. Suwerenne i potężne Niemcy próbują nas zdominować, przede wszystkim na swój własny rachunek, ale czynią to przemyślanie: dla osłony i asekuracji swych narodowych celów – dominacji nad Polską – używają podporządkowanej sobie Unii Europejskiej.
Niemcy bowiem otoczyły protektoratem i kontrolują stan rzeczy i trwały proces, w którym gospodarczo-finansowo-cywilizacyjne wpływy w Polsce: francuskie, hiszpańskie, włoskie, belgijskie, holenderskie, a nawet portugalskie czy duńskie były w ostatnich dziesięcioleciach większe niż Polski na obszarze Francji, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Holandii, a nawet Portugalii czy Danii. Przecież to nie kto inny, jak Portugalczycy zdominowali polski handel hurtowy i detaliczny – w postaci tych wszystkich „żabek” czy „biedronek”, a Duńczycy umacniali się coraz bardziej na terenie Polski w przetwórstwie rolno-spożywczym. Rządy PO-PSL ani nie chroniły polskiego rynku, ani, tym bardziej, nie odpowiadały swym europejskim partnerom naszą, symetryczną ekspansją na obszarze tamtych państw.
Tak jak po Połtawie, od 1709 roku Rosja Piotra I rościła sobie prawo i miała apetyt na całą Polskę, tak dzisiaj Niemcy Angeli Merkel – także dzięki swemu władztwu w Unii Europejskiej – rozciągają swe wpływy również na całą Polskę. Dodajmy pospiesznie: za przynajmniej tymczasowym przyzwoleniem Rosji Putina, asekurowanym ścisłą, niemiecko-rosyjską współpracą.
Tak jak w XVIII wieku czynnikiem paraliżującym funkcjonowanie państwa i wiodącym wprost ku utracie suwerenności i niepodległości była zmowa i brak zgody Rosji, Prus i Austrii na reformy ustrojowe i wojskowe w Rzeczpospolitej, tak obecnie przyczyną nacisku na Polskę pozostaje kwestionowanie od października 2015 roku naszego prawa do swobodnego i suwerennego rozwoju gospodarczego. To na dzisiaj i na jutro – polskie być albo nie być. Wszystko inne, na przykład ataki na zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, posiadają znaczenie zastępcze i osłonowe dla podtrzymania niemieckiej protekcji nad polską gospodarką.
Tak jak w XVIII wieku wrogowie Polski wspierali i wychwalali ówczesnych polskich zdrajców i renegatów, tak i dzisiaj mocarze Wschodu i Zachodu chwalą to, co dla nich korzystne, i instrumentalnie wykorzystują swoich polskich popleczników, skądinąd tym samym wskazując ich palcem i przyczyniając się do ich precyzyjnej identyfikacji.
Szymon Giżyński

Andrzej Duda zwycięzcą w wyborach prezydenckich 2020

Częstochowa z najwyższym wynikiem dla Andrzeja Dudy wśród stolic subregionów województwa śląskiego. Wszystkie powiaty regionu częstochowskiego z wynikiem ponad 55 procent dla Andrzeja Dudy (szczegółowe wyniki poniżej).
– Z najwyższym szacunkiem i uprzejmie dziękuję za Państwa niepodważalny wkład w zwycięstwo Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, co daje gwarancję trwałej obrony polskiego interesu narodowego i wymogów polskiej racji stanu – skomentował wynik prezes Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki z 27197 na 27231 obwodów głosowania w Polsce i poza jej granicami (99,88%) w drugiej turze wyborów. Po ciężkiej trzymiesięcznej walce, w ostatnim miesiącu z nowym kandydatem skomasowanej opozycji (KO, SLD, PO, Hołowni, Konfederacji) – Rafałem Trzaskowskim zwyciężył Andrzej Duda. Zagłosowało na niego 10 403 256 osób (51,21% uprawnionych do głosowania). Rafał Trzaskowski swoją walkę o fotel prezydencki zakończył z wynikiem – 9 913 583 (48,79%).

W województwie śląskim na Andrzeja Dudę zagłosowało 1 110 430 (49 %) wyborców. W stolicach subregionów województwa procentowo zwyciężyła Częstochowa, gdzie na Andrzeja Dudę głosowało 44,37 % mieszkańców (51 415 osób), w pierwszej – 42 963. Druga była Bielsko-Biała- 43,84 % (zagłosowało 39 670). W Katowicach zaledwie 38,47 % mieszkańców oddało głos na prezydenta Andrzeja Dudę, co przełożyło się na 57 971 głosów.
Trzeba podkreślić, że we wszystkich powiatach subregionu północnego (częstochowskiego) zwyciężył Andrzej Duda. Poniżej wyniki

Częstochowski – 43 021 (58,66 %)

Gmina Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
gm. Blachownia 3 068 46,32%
gm. Dąbrowa Zielona 1 437 67,50%
gm. Janów 2 286 65,94%
gm. Kamienica Polska 1 473 48,07%
gm. Kłomnice 4 502 62,03%
gm. Koniecpol 3 406 68,45%
gm. Konopiska 2 874 50,86%
gm. Kruszyna 1 712 65,69%
gm. Lelów 2 076 73,15%
gm. Mstów 3 751 62,65%
gm. Mykanów 5 256 62,42%
gm. Olsztyn 2 466 54,35%
gm. Poczesna 3 476 49,86%
gm. Przyrów 1 360 68,65%
gm. Rędziny 2 949 56,91%
gm. Starcza 929 56,47%
Razem 43 021 58,66%

Kłobucki 26 190 (57,77 %)

Gmina Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
gm. Kłobuck 5 474 49,40%
gm. Krzepice 2 992 60,25%
gm. Lipie 2 256 67,00%
gm. Miedźno 2 961 70,82%
gm. Opatów 2 127 59,78%
gm. Panki 1 569 57,22%
gm. Popów 1 972 61,63%
gm. Przystajń 1 812 58,97%
gm. Wręczyca Wielka 5 027 54,83%
Razem 26 190 57,77%

Lubliniecki 20 960 (55,96 %)

Gmina Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
gm. Boronów 1 035 60,10%
gm. Ciasna 1 865 56,26%
gm. Herby 1 873 51,44%
gm. Kochanowice 1 988 62,89%
gm. Koszęcin 3 710 61,28%
m. Lubliniec 5 613 47,50%
gm. Pawonków 1 775 62,30%
gm. Woźniki 3 101 63,35%
Razem 20 960 55,96%

Myszkowski 21 564 (57,17 %)

Gmina Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
gm. Koziegłowy 4 793 62,57%
m. Myszków 8 464 52,81%
gm. Niegowa 2 626 78,79%
gm. Poraj 2 863 46,73%
gm. Żarki 2 818 61,64%
Razem 21 564 57,17%

KRUSZYNA / LGOTA MAŁA / Samochód ratowniczy dla strażaków


10 lipca 2020 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wspólnie z senatorem Ryszardem Majerem i wicewojewodą śląskim Robertem Magdziarzem dokonali uroczystego wprowadzenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lgota Mała, który jednostce przekazał rząd polski.

– To wielka radość dla i wszystkich Druhów i Mieszkańców gminy Kruszyna. Razem z nimi cieszymy się, że udało się pozyskać ten niezbędny dla strażaków samochód. Niech dobrze służy w pracy na rzecz drugiego człowieka – powiedział wiceminister Szymon Giżyński, podkreślając, że polski rząd zawsze dba o bezpieczeństwo obywateli.

Oddanie nowej drogi w Zajączkach Pierwszych

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, uczestniczył 10 lipca 2020 roku w oficjalnym oddaniu do użytku nowej drogi powiatowej w Zajączkach Pierwszych, w gminie Krzepice, wyremontowanej w ramach funduszy rządowych. Gmina z rządu na inwestycję otrzymała 80 procent całkowitej kwoty, resztę dołożył powiat kłobucki.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli radni powiatowi i gminni, w Zbigniew Kulej, Maciej Mońka i Damian Pilarz – pełnomocnik PiS w powiecie kłobuckim.

– To długo wyczekiwana inwestycja, wreszcie została uporządkowana jezdnia i mamy chodnik. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo – mówi sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz. Jak podkreśla, to był pierwszy etap przebudowy drogi. – Mieszkańcy oczekują na kolejną część remontu odcinka drogi, co zapewni znacznie większą wygodę i bezpieczeństwo – stwierdziła sołtys.

Wiceminister Szymon Giżyński ciesząc się z poprawy życia mieszkańców, że celem rządu, a szczególnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest troska o godny i bezpieczny byt mieszkańców obszarów wiejskich. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządy bez względu na polityczne podziały. Dotrzymujemy słowa i najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, zdrowie i zadowolenie obywateli – podkreślił poseł Szymon Giżyński. Wicewojewoda Robert Magdziarz poinformował, że już można składać wnioski na kolejne budowy, bowiem rząd przekazał kolejne fundusze, w tym dla województwa śląskiego prawie 140 milionów złotych.

Cykl: Trzaskowski story 4

TRZASKOWSKI STORY c.d.Atrybucje Rafała Trzaskowskiego jako pretendenta strony lewicowo-liberalnej do fotela prezydenckiego – także na podstawie spotkania ze swoimi zwolennikami, 4 lipca 2020, w Częstochowie- można śmiało zestawić z pewnością siebie, a nawet z emploi tresera makreli w oceanarium w Pucku.#DUDA2020🇵🇱🇵🇱🇵🇱✌️

Opublikowany przez Szymona Giżyńskiego Środa, 8 lipca 2020