Kierunek lekarski na UJD od 1 października 2022 roku. 23 lipca rusza rekrutacja

Podczas konferencji prasowej 18 lipca 2022 roku prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, oficjalnie ogłosiła otwarcie kierunku lekarskiego („Gazeta Częstochowska” o tym fakcie poinformowała już 15 lipca br.) . Szczególne podziękowanie skierowała do parlamentarzystów: Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła Szymona Giżyńskiego oraz Senatora Ryszarda Majera, którzy od początku powstania idei utworzenia kierunku lekarskiego – aktywnie i skutecznie – wspierali działania Uczelni. Rektor podkreśliła również ogromną rolę całej społeczności Uczelni w procesie tworzenia kierunku. – Na ten sukces pracowaliśmy ciężko przez cztery lata – podkreśliła Rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Rekrutacja na kierunek lekarski rusza 23 lipca i potrwa do 17 września. Uczelnia planuje utworzenie jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej z 60 miejscami dla obywateli polskich oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim dla 30 studentów.

Obecny na konferencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Szymon Giżyński przypomniał jednocześnie długą i ciężką drogę do obecnego statusu Uniwersytetu, począwszy od czasu Wyższej Szkoły Pedagogicznej. – Kolejne etapy przebiegały z asystą działań parlamentarnych. Początki nie były łatwe, bo przecież środowisko częstochowskie, które jeszcze za czasów rządów AWS, a potem koalicji SLD i PSL było nękane ofertą połączenia Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej i na tym ofiarnym stole „zbudowania” uniwersytetu. Mówiono nam: tylko wówczas uniwersytet będzie. Nikt z nas oczywiście na taki redukcjonizm i fałszywą skromność nie pozwolił, bo byłoby to dla Częstochowy bardzo złe. To, o co nam chodziło, to żeby w Częstochowie powstało jak najwięcej nowych instytucji o randze wojewódzkiej. Tu byliśmy konsekwentni i dlatego pojawiły się w Częstochowie wszystkie okołorolnicze instytucje państwowe, o randze wojewódzkiej. I nigdzie w Polsce, tylko w województwie śląskim, w sytuacji gdy Częstochowa nie jest miastem wojewódzkim, w naszym mieście są takie instytucje, jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego. A trzeba było o to stoczyć wiele bojów. To powoduje, że w tych instytucjach jest około pięćset etatów dla częstochowian. I ten sam tok działań dotyczy naszego Uniwersytetu i dzisiaj jego pozycja i ranga to efekt pracy wielu osób, w tym przede wszystkim kolejnych rektorów, dziekanów, pracowników naukowych – mówił Wiceminister Szymon Giżyński. Podkreślił jednocześnie rolę dziennikarzy w budowaniu rangi Uniwersytetu poprzez spełnianie misji informacyjnej.

Wkrótce będziemy Uniwersytetem Jana Długosza, a nie uniwersytetem z ozdobnikami przed tytułem, to będzie oznaczać, że ranga naszej Uczelni niepomiernie wzrośnie. Ta zmiana wynika z rzetelnego dorobku Uczelni, oczywiście sprawiedliwie ocenionego. Będzie wymagać jeszcze pracy, bo potrzebna w tej sprawie jest ustawa, ale przecież tyle już dokonaliśmy. Nie poddaliśmy się, gdy próbowano wymusić na nas połączenie Politechniki Częstochowskiej i ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i teraz też z sukcesem powinniśmy domknąć ten etap, bo to się po prostu częstochowskiemu Uniwersytetowi należy, bo rok za rokiem atutów Uniwersytetowi przyrasta i Pani Rektor, i znakomita kadra może ten dzisiejszy dzień świętować jako swój sukces, bo wiem ile to misternej, wielkich lotów kreatorskich i ciężkiej pracy kosztowało – dodał Wiceminister Szymon Giżyński.