Chwała Powstańcom Warszawskim

8 sierpnia 2021 roku częstochowskie środowiska patriotyczne oddały hołd częstochowianom, którzy polegli w Powstaniu Warszawskim. W 77. rocznicę ich śmierci w Archikatedrze Częstochowskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta. Modlono się szczególnie za sierżanta Bolesława Omyłę ps. ,,Wojtek” oraz kapitana harcmistrza Eugeniusza Stasieckiego – obaj polegli w pierwszych dniach walk powstańczych – Omyła 8 sierpnia, Stasiecki – 16 sierpnia. – Powstańcy swą męczeńską, patriotyczną śmiercią przekazują uświęcony ideał postępowania. Ideał trwania w służbie ojczyźnie na polskiej ziemi. To nie tylko święta triada ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”, ale także odwaga, męstwo, poświęcenie, wierność, zdecydowanie i mnóstwo tego typu pięknych cech, które wywodzą się wprost z przedwojennego, harcerskiego, bardzo powszechnego wśród młodzieży etosu – powiedział w swym przemówieniu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.