Polski Ład w Poczesnej

 
 
16 sierpnia 2021 roku na zaproszenie wójt Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy odbyło się spotkanie z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Szymonem Giżyńskim w Poczesnej. Pan Minister nawiązując do założeń ,,Polskiego Ładu”, najnowszego programu polskiego rządu, opowiedział o etosie polskiej wsi, nieocenionej roli polskiego rolnika w budowaniu i krzewieniu polskiego patriotyzmu w rodzinach.
W spotkaniu uczestniczyli także: wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik i dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Matyszczak.
Cieszy zainteresowanie mieszkańców, którzy licznie przybyli na spotkanie. W szczegółowych pytaniach mieszkańcy byli zainteresowani metodami wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacją punktów szczepień przy KGW – zasady przybliżył kierownik powiatowego oddziału ARiMR w Częstochowie Beata Kocik. Ponadto pytali o dopłaty do budowy domów, dróg, sal gimnastycznych. Wiceminister Szymon Giżyński zadeklarował pomoc w realizacji najpilniejszych potrzeb mieszkańców.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że obietnice dane przed ostatnimi wyborami do parlamentu są wypełniane. Dlatego też z nadzieją na pomoc w dyskusji poruszyli ważny dla nich problem – niesprawiedliwego zmniejszania należnej mieszkańcom kwoty odszkodowania z tytułu szkodliwego funkcjonowania na terenie gminy (w Sobuczynie) Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wójt Krzysztof Ujma wyjaśnił, że z sześciu milionów, które gminie wypłaca Urząd Marszałkowski, ponad cztery miliony pobiera Ministerstwo Finansów. – Tym sposobem nie jesteśmy w stanie mieszkańcom rekompensować strat zdrowotnych z powodu uciążliwości wysypiska – mówił Wójt. Wicewojewoda Robert Magdziarz zaofiarował się pomóc w w próbie rozwiązania tego problemu.
Na koniec wójt Krzysztof Ujma wraz z przewodniczącą Rady Gminy Iwoną Choła podziękowali wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu za spotkanie. A potem były wspólne zdjęcia z paniami z KGW Brzeziny.