40 lat NSZZ „Solidarność”

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński 31 sierpnia 2020 roku uczestniczył w Częstochowie w obchodach 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

Z tej okazji na Jasnej Górze została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i członków Związku, którą odprawił ks. Ryszard Umański, kapelan środowisk patriotycznych. O 21.00 miał miejsce jubileuszowy Apel Jasnogórski. W obchodach uczestniczyli członkowie i sympatycy „Solidarności” na czele z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim.
Po Mszy Św. Nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą „Solidarności” na Jasnej Górze i pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza, patrona NSZZ „Solidarność”, zakatowanego przez oprawców komuny.

Wiceminister Szymon Giżyński kierując słowa do zgromadzonych podkreślił, że najważniejszym darem „Solidarności” na przestrzeni tych 40 lat jest wkład i dobry przykład w budowanie i utrzymywanie polskiej tożsamości. – Doskonale pamiętamy triumfalne manifestacje polskiej wiary katolickiej, polskich postaw patriotycznych, nieugiętości, masowe przystępowanie do Komunii Świętej podczas strajków i manifestacji publicznych. I w 1980 roku świat zobaczył wielkie oblicze Polski, i również rok wcześniej podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieża, który w tysiącach przemówień jest odbierany nie tyle jako patron, ale jako kreator ducha „Solidarności” i wszystkich przemian, które potem nastąpiły, tych Bożych, dobrych przemian, które zostały zasiane na tej ziemi. Myślę, że tę wielkość wspólnotowej manifestacji wiary katolickiej zobaczył świat dobry, ale też zobaczył świat zły, który przeraził się tym, że możemy i dajemy dobry przykład. I ten świat złych ideologii neomarksistowskich, lewackich i liberalnych jest również i dzisiaj zagrożeniem. Dlatego postanowienie jest bardzo proste. Będziemy wierni korzeniom solidarnościowym, męczennikom „Solidarności”, z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko na czele, wieli bohaterom – ludziom „Solidarności”, jak śp. Pan Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński czy Anna Walentynowicz. Jeżeli będziemy im wierni, to zachowamy to piękne, narodowe dziedzictwo i zasilimy tą myślą, tą postawą, tą wiarą i wiernością następne pokolenia – powiedział poseł Szymon Giżyński.