Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński uczestniczył w Forum Wizja Rozwoju, odbywającym się w Gdyni. W swych panelowych wystąpieniach poruszał sprawy polskiego rolnictwa. W kolejnym dniu Forum wystąpił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Minister podkreślił rolę wydajności w rolnictwie i bezpieczeństwa żywnościowego.

24 sierpnia 2020 roku wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w dwóch panelach obejmujących problematykę polskiej wsi. W swoich wystąpieniach mówił o historycznej i społecznej roli Kół Gospodyń Wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego i fundamentalnego znaczenia dla rozwoju społecznego polskiej wsi. W kolejnym przemówieniu wypowiadał się na temat znaczenia polskich produktów w gospodarce. Podkreślił wartość polskiej własności rolnej w kształtowaniu polityki gospodarczej. Z dużym uznaniem podkreślał skuteczność kampanii ,,Kupuj świadomie. Produkt Polski”, realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

– Budowanie społecznej odpowiedzialności producenckiej i kupieckiej to zadanie na najbliższe lata. Koniecznie należy odbudować zniszczony przez poprzednie rządy patriotyzm gospodarczy. To będzie miało zdecydowany wpływ na wszechstronny rozwój polskiej gospodarki, co przełoży się na dobrobyt polskiego społeczeństwa – podkreślił wiceminister Szymon Giżyński.