W hołdzie Rotmistrzowi Pileckiemu

25 maja 2020 roku o godzinie 17, w 72. rocznicę zamordowania przez funkcjonariuszy UB rtm. Witolda Pileckiego, w kościele pw. Narodzenia Pańskiego przy ul. Wolności 35 odbyła się uroczysta Msza Święta. Podczas uroczystości posła Szymona Giżyńskiego, który wypełniał ministerialne obowiązki w Warszawie, reprezentowała dyr. jego biura Grażyna Matyszczak. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele częstochowskich środowisk patriotycznych, z Krzysztofem Garusem, prezesem Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, głównym organizatorem uroczystości, oraz NSZZ ,,Solidarność”, z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim i jego zastępcą Dorotą Kaczmarek na czele.

Mocne i dobitne kazanie o wartościach cechujących polskiego patriotę, jakim był Rotmistrz Witold Pilecki, wygłosił ksiądz proboszcz ks. Mariusz Jędrzejczyk. – Naczelne hasło: ,,Bóg – Honor – Ojczyzna” wyraźnie wskazuje, że tylko z Bogiem trwamy w honorze i szczerym umiłowaniu ojczyzny – mówił ks. Proboszcz. Kapłan przypomniał też życie Rotmistrza Pileckiego, który jest symbolem walki o świat wartości, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Z bólem trzeba ciągle powtarzać, że te wartości, dla których Pilecki poświęcił swe życie, zostały zdeptane przez jego ubeckich oprawców. – Rotmistrz Pilecki, nasz narodowy bohater i wielki patriota, został prawdopodobnie pogrzebany pod śmietnikiem. Do dzisiaj nie odkryto miejsca jego pochówku – podkreślił proboszcz Mariusz Jędrzejczyk.
Po Mszy Świętej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, umiejscowionej nieopodal kościoła, na ścianie domu przy ul. Wolności 33, gdzie Pilecki krótko przebywał, jadąc ze specjalną misją do Warszawy, którą zlecił mu generał Anders. Hołd przy Tablicy pełniła częstochowska harcerka Beata Bielecka. Uroczystość zwieńczyło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.