85. rocznica śmierci Śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezes Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński oddał hołd Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 85. rocznicę Jego śmierci.

„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.

Prezes Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński oddał hołd Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 85. rocznicę Jego śmierci. Kwiaty wiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie złożył w imieniu całego środowiska PiS regionu częstochowskiego.