WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE / INWESTYCJE W DROGI

Inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, mimo trudności związanych z epidemią koronawirusa, są realizowane zgodnie z harmonogramem. Projekty drogowe prowadzone w województwie śląskim znajdują się na różnym etapie zaawansowania, jednak wszystkie inwestycje są kontynuowane.

„Poprawa jakości życia mieszkańców jest głównym wyzwaniem, które stoi przed Zarządem Województwa Śląskiego. Infrastruktura drogowa, komunikacja to istotny element wpływający na komfort życia i inwestycje w regionie. Cieszę się, że pomimo kryzysu prace realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są wykonywane zgodnie z harmonogramem i już wkrótce efekty tych ważnych inwestycji wzmocnią potencjał gospodarczy i turystyczny regionu” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek Jakub Chełstowski odwiedził kilka istotnych realizacji w tym inwestycję związaną z budową Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodniej obwodnicy Raciborza. Obwodnica stanowi nowy przebieg DW 935 i jest częścią Drogi Regionalnej łączącej DK 45 w gminie Rudnik z autostradą A1 w Rybniku i DK 1 w Pszczynie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to luty 2022 roku. Wartość kontraktu wynosi 269,1 mln zł, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 146 mln zł. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 28 proc.

Kolejną inwestycją jest przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od Kanału Ulga w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac. Realizacja inwestycji usprawni ruch między Raciborzem i Rybnikiem oraz poprawi skomunikowanie z drogami krajowymi nr 45 i 78 do czasu wybudowania nowej Drogi Regionalnej Racibórz-Rybnik. Zakończenie robót budowlanych na rondzie zaplanowano na listopad 2020 roku, a dla przebudowy drogi w marcu 2022 roku. Wartość kontraktu robót budowlanych dla wykonania ronda wynosi 11,6 mln zł, a dla przebudowy drogi 91,9 mln zł. Całość finansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 5 proc.

Oczekiwaną realizacją jest także przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933. Inwestycja poprawi dostępność miast oraz dróg krajowych DK1, DK81 i DK78 do autostrady A1. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie powiatu wodzisławskiego (odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana o długości ok. 7,2 km) oraz na terenie powiatu pszczyńskiego (odcinek II na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna, Suszec o długości ok. 16,1 km). Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego odcinka. W trakcie przebudowy zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi, umożliwiająca przejazd pojazdów ciężarowych o naciskach osi do 11,5 tony. Łączna długość rozbudowy drogi na obu odcinkach wynosi ok. 23,3 km. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na koniec października 2021 roku. Wartość kontraktu wynosi 218,3 mln zł, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej o wartości 121,2 mln zł. Zaawansowanie robót budowlanych to 10,9 proc.

Marszałek Jakub Chełstowski odwiedził także przebudowywane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 939 przy ul. Cieszyńskiej z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu i upłynni ruch w tym miejscu. Zakończenie robót budowlanych jest przewidziane na koniec października 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 4,7 mln zł, finansowana w całości z Budżetu Województwa Śląskiego. Zaawansowanie robót budowlanych szacuje się na 55 proc