Nowy samochód bojowy dla OSP Przyrów

Nowoczesny samochód w pełni wyposażony został nazwany Szymek na cześć posła Szymona Giżyńskiego, który podjął skuteczne starania, aby jednostka pozyskała nowy wóz.
Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego strażakom z OSP Przyrów.
rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Przyrowie, w asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP gminy Przyrów.