Rocznica wybuchu stanu wojennego w Częstochowie

13 grudnia 2019 roku Mszą Świętą za Ojczyznę na Jasnej Górze, w intencji poległych, prześladowanych i internowanych w stanie wojennym rozpoczęto uroczystości 38. rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce. Posła Szymona Giżyńskiego reprezentowała dyrektor biura Grażyna Matyszczak, której towarzyszyli szef Młodzieżówki PiS Norbert Giżyński i członek PiS Krzysztof Janus.
W Częstochowie tradycyjne obchody zorganizował Zarząd NSZZ ,,Solidarność”, na czele z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim, przy współpracy Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych ,,WIR” w Stanie Wojennym.
Po nabożeństwie delegacje związków zawodowych i stowarzyszeń, Policji i Straży Pożarnej oraz prezesa Okręgu PiS, posła Szymona Giżyńskiego, złożyły kwiaty pod tablicą ,,Solidarności” w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczestnicy uroczystości przeszli w asyście licznych pocztów sztandarowych pod figurę Matki Bożej na błoniach jasnogórskich oraz pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie wspólnie odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.
Wzdłuż całej Alei Sinkiewicza ułożono krzyż z płonących zniczy. – To jest symbol pamięci krzyża układanego codziennie przez działaczy ,,Solidarności” w stanie wojennym. Milicja za każdym razem zbierała znicze, ale zaraz pojawiał się nowy, płonący krzyż – mówił Jacek Strączyński.