Nowe drogi z rządowego programu

Cztery inwestycje drogowe w powiecie kłobuckim, zrealizowane z programu rządowego ‑ Fundusz Dróg Samorządowych, 2 grudnia oficjalnie oddano do użytku. W tych uroczystych dla gminach wydarzeniach uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz radny powiatu kłobuckiego Zbigniew Kulej i radny gminy Krzepice Damian Pilarz.

 

 

– Cieszy nas, że z rządowego programu skorzystali także samorządowcy regionu częstochowskiego. To są nasze wspólne działania na rzecz dobra mieszkańców. To przecież dla nich powstał program, który tak znacząco wspiera gminy w realizowaniu inwestycji drogowych, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Warty podkreślenia jest fakt, że program jest skuteczny i realizowany w błyskawicznym tempie – powiedział poseł Szymon Giżyński.

– I przypomnijmy, że 9 września 2019 r. Starostwie Powiatowym w Częstochowie władze gmin z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego odebrały promesy na łączną kwotę 54,5 mln złotych na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. A dzisiaj świętujemy zakończenie niektórych tych inwestycji – dodał wicewojewoda Rober Magdziarz.

W Iwanowicach Małych w gminie Opatów oddano drogę o długości blisko 700 metrów. Koszt jej budowy wyniósł 230 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie rządowe to kwota 138 tysięcy złotych. – Droga jest końcowym etapem zrealizowanych tu wcześniej inwestycji kanalizacyjnych – podkreśla wójt Bogdan Sośniak. – To była droga bardzo zniszczona, wyboista i wąska. Teraz ma ponad cztery metry szerokości i jest świetnie wykonana – dodaje sołtys Iwanowic Małych Jan Ślusarczyk.

Kolejną drogą otwartą 2 grudnia była wyremontowana ulica Adriana Głębockiego w Pankach. Powstał tu brukowany dukt o długości 235 metrów wraz dwoma chodnikami i oświetleniem. Całość robót kosztowała 416 779 złotych, z czego 212 tysięcy wyniosło dofinansowanie. W uroczystym otwarciu oprócz przedstawicieli rządu – posła Szymona Giżyńskiego i wicewojewody Robert Magdziarza ‑ uczestniczyli: wójt Urszula Bujak, sekretarz gminy Krystyna Kubat, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Brzęczek i kierownik inwestycji Łukasz Kiedrzyn.

W gminie Krzepice odebrano i otwarto dwie drogi. Pierwszą w Krzepicach ‑ to ulica Andersa o długości blisko 700 metrów. Jej koszt wyniósł 488 246 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 366 tysięcy złotych. Druga inwestycja została zrealizowana w Zajączkach II ‑ to ulica Główna o długości 600 metrów. Koszt budowy wyniósł 323 753 złotych, a dofinansowanie 242 814 złotych. W obu przypadkach wsparcie rządu wyniosło 75 procent.

– Bardzo dziękujemy rządowi za wsparcie naszych inwestycji. Te nowe drogi były bardzo potrzebne i wyczekiwane przez naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Krzepic Krystian Kotynia.