Poseł Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystości przekazania sztandarów ,,Solidarności”

29 listopada 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyła się doniosła uroczystość przekazania trzech sztandarów NSZZ „Solidarność” nieistniejących już zakładów pracy w Myszkowie: Myszkowskiej Fabryki Papieru, Państwowej Komunikacji Samorządowej i Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych „Mystal” oraz Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowid”. Patronat nad uroczystością objęła poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

Obecny na uroczystościach wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński podkreślił, że wydarzenie w Myszkowie jest  przypomnieniem ludzi, którzy walczyli o niepodległość polskiego narodu, o ciągłość narodu pojmowaną jako sztafeta pokoleń. – To przekazywanie naszych najważniejszych idiomów narodowej tożsamości. To bezcenna zasługa, bezcenny czynnik dla ojczyzny, który w tych wszystkich przemianach wiąże się nierozerwalnie z osobą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz niezwykłą postacią jaką jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To są postaci, które pokazują, co w ruchu ,,Solidarności” jest najcenniejsze. To, co na zawsze pozostanie w dziejach naszego narodu po tej najlepszej stronie. Dlatego, że prezydent Lech Kaczyński i ks. Jerzy Popiełuszko stoją u wezgłowia ciągłości, która przekazuje święty ogień patriotyzmu, największych dokonań, największej ofiary, najwyższej ceny, najwyższych zasług z pokolenia na pokolenia. To jest format mitu. Taki mit stanowili żołnierze, oficerowie polscy, którzy pokonali bolszewicką Rosję w 1920 roku. Ten mit  współistniał w dwudziestoleciu międzywojennym z mitem powstańców styczniowych, którzy byli otoczeni wielką chwałą i szacunkiem. Przejął tę tradycję pan prezydent Lech Kaczyński, jeszcze kiedy był wiceszefem ,,Solidarności” i prowadził Związek na przełomie lat 80. i 90. Tę tradycję wielkiego mitu patriotycznego wszczepił i kontynuował jako prezydent Warszawy i prezydent Polski. Oczywiście ten mit związany jest nierozerwalnie z formacją ,,Solidarności”, która ogromne zasługi poczyniła w kulcie bohaterów Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych, którzy bronili polskiej tożsamości w walce z okupantem niemieckim i sowieckim. To jest wielki wkład międzypokoleniowej patriotycznej sztafety, wielkiego depozytu patriotyzmu ,,Solidarności”, którego jednym z tysięcy symboli jest dzisiejsza uroczystość w Myszkowie – powiedział poseł Szymon Giżyński.

– W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały karnawał ,,Solidarności”. W powiecie myszkowskim w zakładach pracy też tworzyła się ,,Solidarność”. Związkowe Komisje Zakładowe, które gromadziły ludzi pragnących wolnej, suwerennej Polski, miały swoje sztandary. Pamiętajmy, że wydarzenia sierpniowe zapoczątkowały czas walki o niezależną Polskę i miały znaczenie także dla przyszłości Europy. Dzisiaj, w przede dniu kolejnej rocznicy wybuchu stanu wojennego, pragniemy młodym ludziom przypomnieć, że na ziemi myszkowskiej byli ludzie, którzy o wolność zabiegali, dla których słowa wyhaftowane na ich sztandarach: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” były istotą i celem ich życia – powiedziała ,,Gazecie Częstochowskiej” europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Licznie przybyłych zaproszonych gości, wśród których obecni byli także: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, poseł Andrzej Gawron, poseł Mariusz Trepka oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz młodzież, powitał starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk, główny organizator uroczystości. – Dzisiaj upamiętniamy powstanie NSZZ ,,Solidarność” w powiecie myszkowskim i działaczy, którzy związek tutaj tworzyli. Przekazane sztandary chcemy umiejscowić w godnym i honorowym miejscu. Najnowsza historia Polski pokazuje, że mamy kilka ważnych momentów powstania naszej ojczyzny z kolan. Niewątpliwie jednym z nich jest utworzenie NSZZ ,,Solidarność” w całym kraju, związku, który do dzisiaj swych członków łączy wyjątkową więzią przyjaźni i współodpowiedzialności za kraj. Stąd też jego siła – stwierdził starosta Piotr Kołodziejczyk.

Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński przypomniał, że  w latach 80. ,,Solidarność” miała blisko 10 milionów członków. – Związki zawodowe tworzyły się w prawie wszystkich zakładach i instytucjach. Honorem organizacji było mieć sztandar, a w Myszkowie działalność ,,Solidarności” zapisała się wyraźnie i mocno. Kiedy jednak organizacje związkowe zostały zlikwidowane, a tak się stało z chwilą zamknięcia zakładów produkcyjnych w Myszkowie, majątek związków, w tym sztandary, stały się własnością Zarządu Regionu  ,,Solidarność”. Dzisiaj sztandary z terenu Myszkowa, które opisują historię tej ziemi, przekazujemy do ekspozycji Starostwu Myszkowskiemu, aby były dostępne większemu gronu, aby pamięć o tych czasach dotarła do młodzieży  – powiedział przewodniczący Jacek Strączyński.

Po pierwszej części uroczystości, gdzie wyróżniono działaczy „Solidarności”, uczestnicy przeszli do kościoła, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji działaczy „Solidarności”, następnie udali się do Starostwa Powiatowego, gdzie w Sali Sesyjnej wyeksponowano sztandary. Na pomysł – jak to określił przewodniczący Jacek Strączyński – „wypożyczenia” sztandarów Starostwu od Związku oraz ich ekspozycji wpadł działacz „Solidarności” Andrzej Hutnik.