Jerzy Krzysztof Lichtenberg jest autorem…

       Jerzy Krzysztof Lichtenberg jest autorem takiej oto uwagi: Jeśli wina reńskie i mozelskie mają być dobre, to ma w nich być możliwie najmniej samych Renu i Mozeli.

       My skonstatujmy, co następuje: Jeżeli Niemcy i Rosjanie mają być dobrzy dla samych siebie i dla innych nacji, to powinno w nich być możliwie najmniej samych Niemiec i Rosji.