Aforyzm Jerzego Krzysztofa Lichtenberga

       Zawsze się dziwiłem, że tak wzięty i błyskotliwy entomolog, jakim niewątpliwie jest poseł Stefan Niesiołowski, nie nabrał podejrzliwości co do traktowania go przez jego własnych przełożonych. Jak widać, nigdy nie słyszał aforyzmu Jerzego Krzysztofa Lichtenberga, że do robienia hałasu używa się zawsze ludzi najniższej rangi – doboszów.