XXX

Jeden z projektodawców i ojców założycieli zjednoczonej Europy, francuski polityk, Jan Monnet: „My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi”.  

           I już wiadomo, dlaczego wciąż poprawiany projekt Unii Europejskiej jest kolejną, nieudaną i groźną utopią w dziejach ludzkości.