Archiwum kategorii: Blog

Nowe drogi z rządowego programu

Cztery inwestycje drogowe w powiecie kłobuckim, zrealizowane z programu rządowego ‑ Fundusz Dróg Samorządowych, 2 grudnia oficjalnie oddano do użytku. W tych uroczystych dla gminach wydarzeniach uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz radny powiatu kłobuckiego Zbigniew Kulej i radny gminy Krzepice Damian Pilarz.

 

 

– Cieszy nas, że z rządowego programu skorzystali także samorządowcy regionu częstochowskiego. To są nasze wspólne działania na rzecz dobra mieszkańców. To przecież dla nich powstał program, który tak znacząco wspiera gminy w realizowaniu inwestycji drogowych, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Warty podkreślenia jest fakt, że program jest skuteczny i realizowany w błyskawicznym tempie – powiedział poseł Szymon Giżyński.

– I przypomnijmy, że 9 września 2019 r. Starostwie Powiatowym w Częstochowie władze gmin z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego odebrały promesy na łączną kwotę 54,5 mln złotych na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. A dzisiaj świętujemy zakończenie niektórych tych inwestycji – dodał wicewojewoda Rober Magdziarz.

W Iwanowicach Małych w gminie Opatów oddano drogę o długości blisko 700 metrów. Koszt jej budowy wyniósł 230 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie rządowe to kwota 138 tysięcy złotych. – Droga jest końcowym etapem zrealizowanych tu wcześniej inwestycji kanalizacyjnych – podkreśla wójt Bogdan Sośniak. – To była droga bardzo zniszczona, wyboista i wąska. Teraz ma ponad cztery metry szerokości i jest świetnie wykonana – dodaje sołtys Iwanowic Małych Jan Ślusarczyk.

Kolejną drogą otwartą 2 grudnia była wyremontowana ulica Adriana Głębockiego w Pankach. Powstał tu brukowany dukt o długości 235 metrów wraz dwoma chodnikami i oświetleniem. Całość robót kosztowała 416 779 złotych, z czego 212 tysięcy wyniosło dofinansowanie. W uroczystym otwarciu oprócz przedstawicieli rządu – posła Szymona Giżyńskiego i wicewojewody Robert Magdziarza ‑ uczestniczyli: wójt Urszula Bujak, sekretarz gminy Krystyna Kubat, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Brzęczek i kierownik inwestycji Łukasz Kiedrzyn.

W gminie Krzepice odebrano i otwarto dwie drogi. Pierwszą w Krzepicach ‑ to ulica Andersa o długości blisko 700 metrów. Jej koszt wyniósł 488 246 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 366 tysięcy złotych. Druga inwestycja została zrealizowana w Zajączkach II ‑ to ulica Główna o długości 600 metrów. Koszt budowy wyniósł 323 753 złotych, a dofinansowanie 242 814 złotych. W obu przypadkach wsparcie rządu wyniosło 75 procent.

– Bardzo dziękujemy rządowi za wsparcie naszych inwestycji. Te nowe drogi były bardzo potrzebne i wyczekiwane przez naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Krzepic Krystian Kotynia.

Poseł Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystości przekazania sztandarów ,,Solidarności”

29 listopada 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyła się doniosła uroczystość przekazania trzech sztandarów NSZZ „Solidarność” nieistniejących już zakładów pracy w Myszkowie: Myszkowskiej Fabryki Papieru, Państwowej Komunikacji Samorządowej i Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych „Mystal” oraz Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowid”. Patronat nad uroczystością objęła poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

Obecny na uroczystościach wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński podkreślił, że wydarzenie w Myszkowie jest  przypomnieniem ludzi, którzy walczyli o niepodległość polskiego narodu, o ciągłość narodu pojmowaną jako sztafeta pokoleń. – To przekazywanie naszych najważniejszych idiomów narodowej tożsamości. To bezcenna zasługa, bezcenny czynnik dla ojczyzny, który w tych wszystkich przemianach wiąże się nierozerwalnie z osobą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz niezwykłą postacią jaką jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To są postaci, które pokazują, co w ruchu ,,Solidarności” jest najcenniejsze. To, co na zawsze pozostanie w dziejach naszego narodu po tej najlepszej stronie. Dlatego, że prezydent Lech Kaczyński i ks. Jerzy Popiełuszko stoją u wezgłowia ciągłości, która przekazuje święty ogień patriotyzmu, największych dokonań, największej ofiary, najwyższej ceny, najwyższych zasług z pokolenia na pokolenia. To jest format mitu. Taki mit stanowili żołnierze, oficerowie polscy, którzy pokonali bolszewicką Rosję w 1920 roku. Ten mit  współistniał w dwudziestoleciu międzywojennym z mitem powstańców styczniowych, którzy byli otoczeni wielką chwałą i szacunkiem. Przejął tę tradycję pan prezydent Lech Kaczyński, jeszcze kiedy był wiceszefem ,,Solidarności” i prowadził Związek na przełomie lat 80. i 90. Tę tradycję wielkiego mitu patriotycznego wszczepił i kontynuował jako prezydent Warszawy i prezydent Polski. Oczywiście ten mit związany jest nierozerwalnie z formacją ,,Solidarności”, która ogromne zasługi poczyniła w kulcie bohaterów Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych, którzy bronili polskiej tożsamości w walce z okupantem niemieckim i sowieckim. To jest wielki wkład międzypokoleniowej patriotycznej sztafety, wielkiego depozytu patriotyzmu ,,Solidarności”, którego jednym z tysięcy symboli jest dzisiejsza uroczystość w Myszkowie – powiedział poseł Szymon Giżyński.

– W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały karnawał ,,Solidarności”. W powiecie myszkowskim w zakładach pracy też tworzyła się ,,Solidarność”. Związkowe Komisje Zakładowe, które gromadziły ludzi pragnących wolnej, suwerennej Polski, miały swoje sztandary. Pamiętajmy, że wydarzenia sierpniowe zapoczątkowały czas walki o niezależną Polskę i miały znaczenie także dla przyszłości Europy. Dzisiaj, w przede dniu kolejnej rocznicy wybuchu stanu wojennego, pragniemy młodym ludziom przypomnieć, że na ziemi myszkowskiej byli ludzie, którzy o wolność zabiegali, dla których słowa wyhaftowane na ich sztandarach: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” były istotą i celem ich życia – powiedziała ,,Gazecie Częstochowskiej” europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Licznie przybyłych zaproszonych gości, wśród których obecni byli także: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, poseł Andrzej Gawron, poseł Mariusz Trepka oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz młodzież, powitał starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk, główny organizator uroczystości. – Dzisiaj upamiętniamy powstanie NSZZ ,,Solidarność” w powiecie myszkowskim i działaczy, którzy związek tutaj tworzyli. Przekazane sztandary chcemy umiejscowić w godnym i honorowym miejscu. Najnowsza historia Polski pokazuje, że mamy kilka ważnych momentów powstania naszej ojczyzny z kolan. Niewątpliwie jednym z nich jest utworzenie NSZZ ,,Solidarność” w całym kraju, związku, który do dzisiaj swych członków łączy wyjątkową więzią przyjaźni i współodpowiedzialności za kraj. Stąd też jego siła – stwierdził starosta Piotr Kołodziejczyk.

Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński przypomniał, że  w latach 80. ,,Solidarność” miała blisko 10 milionów członków. – Związki zawodowe tworzyły się w prawie wszystkich zakładach i instytucjach. Honorem organizacji było mieć sztandar, a w Myszkowie działalność ,,Solidarności” zapisała się wyraźnie i mocno. Kiedy jednak organizacje związkowe zostały zlikwidowane, a tak się stało z chwilą zamknięcia zakładów produkcyjnych w Myszkowie, majątek związków, w tym sztandary, stały się własnością Zarządu Regionu  ,,Solidarność”. Dzisiaj sztandary z terenu Myszkowa, które opisują historię tej ziemi, przekazujemy do ekspozycji Starostwu Myszkowskiemu, aby były dostępne większemu gronu, aby pamięć o tych czasach dotarła do młodzieży  – powiedział przewodniczący Jacek Strączyński.

Po pierwszej części uroczystości, gdzie wyróżniono działaczy „Solidarności”, uczestnicy przeszli do kościoła, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji działaczy „Solidarności”, następnie udali się do Starostwa Powiatowego, gdzie w Sali Sesyjnej wyeksponowano sztandary. Na pomysł – jak to określił przewodniczący Jacek Strączyński – „wypożyczenia” sztandarów Starostwu od Związku oraz ich ekspozycji wpadł działacz „Solidarności” Andrzej Hutnik.

Wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw

 

 21 listopada 2019 r. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński wziął udział w uroczystym otwarciu 27. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw jednej z najważniejszych międzynarodowych imprez dla branży turystycznej. Targi TT Warsaw to doskonała okazja do prezentacji atrakcji turystycznych krajów i regionów z różnych stron świata oraz potencjału turystycznego Polski. Ze stoiskiem „Odpoczywaj na wsi”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po raz trzeci gościło na Targach TT Warsaw.

Minister Giżyński podczas otwarcia targów zwrócił uwagę, że hasło „Odpoczywaj na wsi” to nie tylko nazwa stoiska, ale część kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanej przez resort rolnictwa i rozwoju wsi od 2016 r., mającej na celu kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, oferującego zróżnicowane możliwości wypoczynku.

Sekretarz stanu zaakcentował, że prezentacja turystycznych atrakcji z wielu krajów i regionów świata łączy się z polską ofertą. Podkreślił także, iż pozytywnym aspektem jest promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki. Zwrócił uwagę na walory polskiej wsi, zachowane naturalne, wiejskie krajobrazy, a także na fakt, że polscy rolnicy dynamicznie unowocześniając swoje gospodarstwa dbają też o najbliższe otoczenie tak, aby pozostało one jak najmniej zmienione. Dowodem na to są wyniki badań socjologicznych wskazujące, że ponad 80% Polaków uważa mieszkańców polskiej wsi jako wybitnych, niezbędnych strażników tożsamości polskiej kultury. Polacy uważają też, że mieszkańcy polskiej wsi są w tej dziedzinie niezastąpieni. 60% Polaków uważa mieszkańców polskiej wsi za znakomitych przedsiębiorców, dobrych gospodarzy dóbr które cały czas rozwijają się w gospodarce rynkowej. Nie bez znaczenia dla rozwoju polskiej wsi pozostaje fakt, iż ponad 50 tys. Polaków rocznie przenosi się na wieś chcąc być częścią tej tożsamości, jest to bardzo ważna informacja, wskazująca na pewien kierunek, który oznacza przywołanie słów profesora Juszczaka na temat różnic pomiędzy podróżowaniem, a wędrowaniem, które motywowane jest emocjami i wartościami dzięki którym człowiek staje się lepszym dzięki eksponowaniu oraz różnorodności ofert proponujących niecodzienną atmosferę polskiej wsi.

 

GRATULACJE! Nowy samochód dla OSP Przystajń.

16 listopada 2019 roku strażacy OSP Przystajń w powiecie kłobuckim odebrali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Środki na niezbędny sprzęt bojowy przekazali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Urząd Gminy Przystajń. Warto dodać, że w tym roku do OSP z powiatu kłobuckiego trafiły cztery samochody ratowniczo-gaśnicze.
– To była dla mnie radość móc pomoc OSP Przystajń. Gratuluję strażakom i życzę bezpiecznych powrotów do domów – mówi poseł Szymon Giżyński.

Współpraca Collegium Humanum z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A.

W obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła Szymona Giżyńskiego, 6 listopada 2019 roku w siedzibie Collegium Humanum JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki podpisał list intencyjny o współpracy z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. (RFG S.A.) reprezentowanym przez Prezesa Mirosława Matyszczaka MBA oraz Wiceprezesa Artura Sokołowskiego.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest realizatorem rządowego programu Mieszkanie Plus oraz pomysłodawcą i wykonawcą inwestycji Jurajski Agro Fresh Park – największej w skali kraju realizacji związanej z rynkiem rolno-spożywczym, certyfikacją wyrobów czy tworzeniem grup producentów żywności.

Rozpoczęta współpraca dotyczy wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju nauki. RFG S.A. jest kluczowym partnerem studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie w Agrobiznesie, realizowanych w Collegium Humanum.

W I połowie 2020 roku oba podmioty planują zorganizowanie konferencji naukowej poruszającej temat bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz w Polsce. Prelegentami podczas tego wydarzenia będą najlepsi specjaliści w kraju.

fot.  Collegium Humanum

Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019. Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu

 

 

 

Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019
 
Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu
 

– Z takim przesłaniem, w swym przemówieniu, zwrócił się do uczestników obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, prezes Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie.

11 listopada 2019 roku tłumy częstochowian uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je w samo południe patriotyczna Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Archikatedrze Częstochowskiej, pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Wzniosłym i wzruszającym momentem było uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego tuż przed rozpoczęciem Eucharystii. Ksiądz Arcybiskup w swym duszpasterskim słowie, przytaczając myśl Papieża Franciszka: „Ojczyzna kształtuje naszą tożsamość”, mówił o roli pamięci historycznej i odpowiedzialności za los ojczyzny – tu i teraz.

W Częstochowie obchody Święta Niepodległości tradycyjnie przygotowały środowiska patriotyczne, a oprawę ceremonii zapewnili: jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Częstochowska Policja. To właśnie nadało obchodom wymiar szczególnej celebry i dostojności.
Na Placu Biegańskiego przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego Apel Poległych odczytał mjr Tomasz Pokojski z Jednostki Wojskowej Komandosów, a komandosi oddali salwę honorową. Do zgromadzonych uczestników uroczystości słowo skierowali: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz w imieniu europoseł Jadwigi Wiśniewskiej – jej asystentka Katarzyna Porębińska.

Poseł Szymon Giżyński w swym przemówieniu podkreślił rolę patriotyzmu odpowiedzialnego czynu w budowaniu siły i spójności ojczyzny. Swą wypowiedź zbudował na przesłaniu prof. Andrzeja Nowaka: ,,Polsce należy oddać się na wyłączność” i patrioty z XVIII wieku Stanisława Konarskiego: ,,Należy się zestarzeć wśród obowiązków publicznych”. – Patriotyzm czynu, to rękojmia i wymiar miłości do ojczyzny. To wymiar patriotyzmu godnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu co roku zdajemy swoisty raport, przede wszystkim we własnym sumieniu. Aspektem patriotyzmu godnym Marszałka jest także wielka skromność, którą niesie przesłanie „Nic ponad przydatność” zaklęte w albumie o polskim ziemiaństwie, będącym udokumentowaniem fragmentu przebogatego zbioru Janusza Przewłockiego. Pięknym, dramatycznym wzorcem skromności są jakże słynne słowa Danuty „Inki” Siedzikówny, przed którymi i Marszałek z niebios pochylił czoła: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba.” Czy jest pełniejszy i solidniejszy fundament dla polskiego patriotyzmu, jak te wzorce, świętych postaci patriotyzmu czynu? Nie ma! Dlatego my z wdzięcznością dzisiaj podążamy częstochowskim szlakiem patriotyzmu, oddając cześć i honor ludziom czynu i modląc się u stóp świętego, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki i klękając przy symbolicznej mogile bohatera Bitwy Warszawskiej i u stóp naszej Matki i Opiekunki i Królowej Korony Polskiej – mówił poseł Szymon Giżyński.
Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zajączek II (z powiatu kłobuckiego) przeszli do miejsc pamięci narodowej, pod: Pomnik św. Jana Pawła II, Tablicę gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza – gdzie oddali hołd bohaterom ojczyzny i złożyli wieńce.
Ponadto w obchodach uczestniczyli, między innymi, poseł RP Lidia Burzyńska, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, senator Artur Warzocha, komendanci służb mundurowych: kom. Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Dariusz Atłasik, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski i jego zastępca mł. bryg. Tomasz Bąk, Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek, kpt. Przemysław Starczewski, reprezentujący komendanta Straży Granicznej oraz ppłk Dariusz Niedźwiecki Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia więzionych i Represjonowanych, częstochowskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Moniką Pohorecką i Piotrem Wroną, Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Partii Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Poczty Polskiej, Rzemiosła Częstochowskiego, Ligi Miejskiej, Akcji Katolickiej oraz bardzo licznie mieszkańcy Częstochowy, w tym całe rodziny. Podkreślić należy niezwykłą dojrzałość dwójki kilkuletnich wnucząt wiceprezesa Unii Laikatu Katolickiego Krzysztofa Janusa. Te dzielne dzieci przeszyły cały częstochowski szlak pamięci narodowej i godnie pełniły wartę przy wszystkich pomnikach.

 

Wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w koncercie w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

27 października 2019 roku w kościele pw. Świętych Pięciu Męczenników Polski w Częstochowie miało miejsce prawykonanie dzieła „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu”. Na koncert  przybyli abp Wacław Depo oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

 

Utwór powstał do tekstów Tadeusza Szymy, zebranych w tomiku „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu”, muzykę skomponowali: Tomasz Łękawa i Siergiej Wowkotrub. A zaprezentowała dzieło znana, częstochowska śpiewaczka operowa Katarzyna Suska-Zagórska, której akompaniowali  Siergiej Wowkotrub – skrzypce i Olga Wowkotrub – clavinowa.

Koncert, przygotowany przez brata Tadeusza Szymy – Jana Szymę, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater, połączył dwie idee. Nadrzędną było oddanie hołdu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu za Jego wielkie dzieło kapłańskie na rzecz narodu polskiego. Osobistym przesłaniem było podziękowanie bratu – za miłość, twórczość i świadectwo wiary.

W przedmowie do publikacji „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu” ks. Abp Wacław Depo wyraził przekonanie, że ta wzniosła książka ma za zadanie przygotować nas na dar beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poetycka narracja odnotowuje ważne wydarzenia z życia Kardynała. Rozpoczyna się od momentu aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953 roku. W dalszej części przypomina Jego więzienne ścieżki – od Rywałdu, przez Stoczek Klasztorny, Prudnik i Komańczę, pielgrzymkę na Jasną Górę 26 sierpnia 1956 roku – podczas składania Ślubów narodu na szczycie stał symboliczny, pusty fotel, bo Prymas nie został wówczas wypuszczony z więzienia, koronację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 3 maja 1966 roku, słynne spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku aż do pogrzebu Kapłana, 31 maja 1981 roku, który był kolejnym aktem zjednoczenia narodu polskiego. Za jego trumną szła cała Polska.

Wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w Biesiadzie Samorządowej w Popowie


– To było wspaniałe integracyjne spotkanie, przygotowane pod okiem gminnej szefowej Kół Gospodyń Wiejskich Teresy Żurawskiej, Organizatorzy przekazali dużą dawkę serdeczności, i jeszcze większą – dobrego poczucia humoru – powiedział wiceminister Szymon Giżyński .

Gratuluję, zwłaszcza pokazu mody, który wzbudził owacje, bo pomysły pań z KGW Popów i Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” były oryginalne i zaskakujące.

Podczas biesiady, która odbyła się 19 października 2019 roku w Popowie, wystąpiły: bardzo utalentowana młoda wokalistka Kornelia Dusza z Popowa oraz śpiewaczka z Chorzowa Anna Matuszczyk. Za serca chwyciły piosenki wykonane przez Zespół „Jutrzenka”, a do tańca świetnym koncertem, w którym dominowały piosenki „Czerwonych Gitar”, porwał gościnnie występujący Chór Męski z Grodźca w powiecie Konińskim.

Specjalne pozdrowienia wystosował gospodarz wójt gminy Popów Jan Kowalik.

 

Aktywność na wsi

 

Pod honorowym patronatem i z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków 28 października 2019 r. zorganizowała konferencję pn. „Aktywni na wsi – rola mieszkańców w rozwoju wsi”.

Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. Aktywni na wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – mówi Anna Kępa.
Wiceminister Szymon Giżyński w swym programowym przemówieniu do dyskusji naświetlił rolę wspólnotowości i religijności polskiej wsi. – Naszą rolą jest odbudowa wspólnotowości jako wartości narodowotwórczych. To, co jest potrzebne polskiej wsi, to jest porzucenie tych najbardziej trywialnych, cudzysłowie radosnych, spontanicznych bezrefleksyjnych odmian stereotypu polskiego rolnika (określanego mianem homo economicus lub lewantyńczyka), gdzie dominuje uwolnienie od wspólnej odpowiedzialności i nastawienie na własny zysk, co stwarza pole do uprawiania patologii. Ubywa nam poczucia realizacji wspólnotowości – działania jako wspólnota i borykanie się z problemami jako wspólnota. To jest wyzwanie naszych czasów, aby polska wieś na nowo stała się narodowotwórcza, patriotyczna, religijna. Aby polska wieś miała stałą opiekę i mecenat państwa w budowaniu poczucia własnej wartości, także poprzez rozbudowę spółdzielczości i grup producenckich jako motoru rozwoju gospodarczego – mówił wiceminister Szymon Giżyński.
Z kolei senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer podkreślił potrzebę budowania wyższej jakości życia na wsi. Polska wieś się starzeje i jak wskazują badania – wymaga wsparcia systemowego, aby zrównoważyć jakość życia jej mieszkańców stwierdził senator Ryszard Majer.
W konferencji udział wzięli także: r, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie Jolanta Chądzyńska reprezentującą wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza, wiceprzewodnicząca Sejmiku śląskiego Beata Kocik, jednocześnie reprezentująca Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Matyszczaka, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Konrad Jarzyński, dyrektor Śląskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Piotr Dobosz, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Marcin Rachwał, dyrektor Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Adama Markowskiego, burmistrz gminy i miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, instytucji kultury, rolników i przedsiębiorców.
W panelu dyskusyjnym problematykę aktywności na wsi zaprezentowali: dyrektor Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie Konrad Stępnik, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Monika Mrożek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego Mirosław Ślęzak oraz prezes Zarządu Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków – Robert Kępa, moderator dyskusji.
Warto podkreślić, że prelegenci dokonali prezentacji dobrych praktyk projektów realizowanych ze wsparciem KSOW i inicjatyw lokalnych oraz przedstawili przykłady form wsparcia i rozwoju aktywności mieszkańców wsi.
Niewątpliwą ozdobą spotkania byli członkowie Zespołu ,,Wrzosowianie” z gminy Poczesna, którzy pięknie prezentowali się w swoich ludowych strojach.