Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoją kandydatkę na prezydenta Częstochowy


Prawo i Sprawiedliwość w Częstochowie, podczas konwencji wyborczej 25 lutego br., w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,  zaprezentowało swoją kandydatkę na prezydenta Częstochowy. To Monika Pohorecka – doświadczona radna, działaczka społeczna, osoba otwarta na potrzeby drugiego człowieka. W konwencji udział wzięli: posłowie – Szymon Giżyński i Lidia Burzyńska oraz radni miejscy i wojewódzcy, a także licznie członkowie i sympatycy prawa i Sprawiedliwości.  Monika Pohorecka wystartowała z hasłem ,,Łączy nas Częstochowa”.

 

Poseł Szymon Giżyński, szef częstochowskiego PiS, tytułem wstępu nakreślił strategiczne cele kampanii, o znaczeniu kulturowym i patriotycznym, a jednocześnie przypomniał o sukcesach PiS w Częstochowie i ogromnym wpływie na rozwój miasta, między innymi, poprzez skuteczne działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu klasycznego, nowych kierunków na UJD, w tym kierunku lekarskiego, oraz przekazanie znaczących funduszy na obiekty dla uczelni – Akademickie Centrum Sportu, Wydział Nauk Społecznych czy mający powstać obiekt dla kierunku lekarskiego. Przypomniał też okoliczności powołania w Częstochowie wszystkich instytucji okołorolniczych o zasięgu wojewódzkim – jak: KURS, KOWR, ARiMR, ODR, których zainstalowanie w Częstochowie to zasługa rządu PiS, a ich obecność w mieście ma wymierny wpływ na pozycję Częstochowy. – Przed naszą kandydatką na prezydenta Częstochowy Moniką Pohorecką potężne wyzwanie budowania i wzmacniania pozycji Częstochowy jako miasta o kulturotwórczym znaczeniu – podkreślił poseł Szymon Giżyński.
Monika Pohorecka w swym przemówieniu programowym wypunktowała słabości obecnej władzy, której rządy doprowadziły, między innymi, do wyludniania miasta, kosmicznego zadłużenia, niskiej jakości opieki społecznej, niskiego poziomu inwestycyjno-gospodarczego czy skandalicznej jakości dróg. Podkreśliła, że jej zadaniem, jako prezydent, będzie odwrócenie tych złych zjawisk. – Częstochowianie zasługują na życie w mieście o silniej pozycji gospodarczej, gdzie szanuje się wszystkich mieszkańców i z troską wsłuchuje się ich potrzeby, aby móc je dla nich realizować. Będę prezydentem otwartych i dostępnym dla każdego. Będę współpracować z wszystkimi grupami społecznymi, którym będzie zależało na dobru Częstochowy i jej mieszkańców – podkreśliła Pohorecka.