Przyrów świętował przywrócenie praw miejskich

15 marca w szkole w Przyrowie odbyła się uroczystość z okazji nadania praw miejskich dla Przyrowa, utraconych w 1869 roku wskutek rosyjskich represji po Powstaniu Styczniowym. W odzyskania praw miejskich mocno włączył się Poseł Szymon Giżyński.

Ceremonię rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem pocztów sztandarowych jednostek OSP Miasta i Gminy Przyrów oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Licznie przybyli goście na ręce burmistrza Roberta Nowaka i wiceburmistrz Anny Kowalskiej-Fert złożyli życzenia i gratulacje. Poseł Szymon Giżyński Poseł na Sejm RP, który wspierał działania władz Przyrowa w drodze do odzyskania należnych praw miejskich wystosował list gratulacyjny, który odczytała redaktor naczelna ,,Gazety Gazeta Częstochowska Urszula Giżyńska.

 

,,Dziękuję za zaproszenie na tak ważne dla Państwa uroczystości: z okazji nadania praw miejskich dla Przyrowa. 1 stycznia 2024 roku Przyrów powrócił
na mapę Polski jako miasto. Decyzję w tej sprawie 31 lipca 2023 roku podpisał premier Mateusz Morawiecki. Ten akt przywrócił miastu i Mieszkańcom należne prawa, utracone 13 lipca 1869 roku dekretem cara Aleksandra, co stanowiło represje za patriotyzm i dzielną postawę Przyrowian w czasie Powstania Styczniowego. Przyrów to miasto – odnosząc się do korzeni – z blisko osiemsetletnią historią, naznaczoną licznymi aktami bohaterstwa i odwagi, nie tylko w czasie Powstań, ale także podczas  II wojny światowej. 

By Przyrów mógł godnie fetować dzisiejszą uroczystość konieczne było uruchomienie dwóch procesów: wszczęcia wymagającej procedury nadania praw miejskich i pozyskania środków na rzecz inwestycji poprawiających, w wymiarze strategicznym, jakość życia Mieszkańców, już na dzisiaj: Miasta i Gminy Przyrów.

Jestem dumny i usatysfakcjonowany, iż z woli Organów Gminy, w tym Pana Burmistrza Roberta Nowaka i Mieszkańców, w tym: Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, dostąpiłem zaszczytu czynnego uczestnictwa w obu tych procesach.

Dzisiaj mamy co świętować. Ostatnie lata były bogate w wartościowe dokonania, między innymi: nowe, bojowe wozy strażackie – dla Wiercicy, Staropola i dwa dla Przyrowa, boisko sportowe i remont remizy w Woli Mokrzeskiej, remont remizy w Przyrowie, a nade wszystko strategiczna dla Przyrowa i Gminy: oczyszczalnia ścieków i wyremontowane drogi. Cieszą dotacje przyznane na zabytki: klasztor Sióstr Dominikanek w Aleksandrówce, kościół św. Doroty w Przyrowie, kapliczkę w Woli Mokrzeskiej, młyn drewniany w Wiercicy, wieżę strażacką przy OSP w Przyrowie
– na dzisiaj zabytek z 75-letnim stażem i fenomen w skali kraju.

Raz jeszcze dziękując za zaproszenie i usprawiedliwiając swoją nieobecność proszę przyjąć szczere życzenia, aby dzisiejsza uroczystość była otwarciem wrót
ku świetnej, już na powrót miejskiej – przyszłości Przyrowa” – napisał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Giżyński