Kategoria: Publicystyka

GEOPOLITYKA. Paradoksy doktryny Giedroycia (dla WNET)

Już sam tytuł artykułu Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego: „Ukraińcy, zrozumcie nas”, pomieszczonego w numerze 2/2018 „Nowej Europy Wschodniej” zdaje się odnosić trudności i komplikacje w dzisiejszych relacjach polsko-ukraińskich do skutków, wciąż odżywającego, historycznego sporu wokół UPA i Stefana Bandery. A tak przecież nie jest. Dysfunkcje i komplikacje w stosunkach politycznych między Warszawą i Kijowem nie […]

GEOPOLITYKA. W stronę Europy właściwej (dla WNET)

Andrzej Baczyński, redaktor naczelny „Polityki” zwierzył się kiedyś, iż jego celem i marzeniem jest, by, przede wszystkim Polska, ale i inne kraje Europy, stanowiły obszar słabych tożsamości, chroniąc tym samym świat i siebie samych przed chorobą nacjonalizmów i ich nieuchronnymi skutkami, w postaci wzajemnych agresji i wojen. Życzenie red. Baczyńskiego zawiera w sobie wyraźną sprzeczność, […]

DROGA KRZYŻOWA Stacja VII – X (dla Apostoł)

Stacja VII Jezus upada po raz drugi Spośród czternastu stacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej aż trzy – III, VII, IX – opłakują upadek Pana Jezusa. W objawieniach bł. Anny Katarzyny Emmerich upadków Pana Jezusa jest jeszcze więcej – siedem, tyle samo, co Sakramentów Świętych, stanowiących depozyt łaski uświęcającej – niezbędnej dla człowieczego zbawienia. Zauważmy, że żaden […]

DROGA KRZYŻOWA Stacja I – VI (dla Apostoł)

I Stacja Drogi Krzyżowej Pan Jezus na śmierć skazany Wielkość ofiary i miłość Chrystusa, okazana – całemu rodzajowi ludzkiemu – w misterium Męki Pańskiej, obdarowuje – nas chrześcijan – szczególną łaską: szansą okazania przez nas – grzeszników, których tak ukochał – miłości, wdzięczności i uwielbienia, naszemu Panu i Zbawicielowi; jak również poddaje nas próbie, na […]