XII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej ,,O wiosło św. Wojciecha”

Przez dwa dni – 21 i 22 października – podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej  “O wiosło św. Wojciecha” – chóry z Polski, Węgier i Ukrainy zadziwiały publiczność wysokim poziomem wokalnym i repertuarem. 

Podczas uroczystości otwarcia gościem honorowym był Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, który reprezentował Ministerstwo, głównego donatora Festiwalu. Wiceminister Giżyński w swym przemówieniu podkreślił ideę Festiwalu, który przypomina dokonania św.  Wojciecha – patrona Polski, pierwszego, polskiego męczennika – na rzecz krzewienia chrześcijaństwa.
Najlepszy w ocenie jurorów otrzymał nagrodę Grand Prix – statuetkę ,,Wiosło św. Wojciecha”. Zwycięzcą został chór VOX Ladies Choir.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu ,,Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

fot. Relikwiarz z kością ramienia św. Wojciecha przechowywany w skarbcu katedry w Ostrzyhomiu, gdzie biskup miał ochrzcić Stefana I, króla Węgier.