Życzenia dla Mecenasów Kultury w Gminie Poraj

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Warszawa, 07.10.2023 r.

  

Szanowna Pani

Katarzyna Kaźmierczak

Wójt Gminy Poraj

Szanowna Pani Wójt!

Szanowni Laureaci i Uczestnicy Gali Mecenasa Kultury!

 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą Galę Mecenasa Kultury. Szanowni Laureaci, uprzejmie proszę za pośrednictwem listu przyjąć moje gratulacje
i wyrazy uznania za Państwa szlachetną działalność na rzecz upowszechniania polskiej kultury oraz wspieranie Artystów i Włodarzy Gminy, realizujących misję kulturotwórczą, zachęcającą Mieszkańców do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa
w kulturze.

Państwa zaangażowanie przyczynia się do ubogacania życia Mieszkańców Gminy Poraj, wnosząc do Ich codziennego życia wiele cennych doświadczeń i emocji. Wspieracie Państwo lokalne wydarzenia, pomagając organizować koncerty, wystawy, pokazy filmowe, spotkania teatralne, czy wreszcie Festiwale, jak znany w całej Polsce: Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego – związanego z Porajem – zaliczanego do panteonu polskiej muzyki rozrywkowej i wielkiego patrioty. Państwa – jakże często – nieodzowna pomoc jest wyrazem szacunku dla Artystów i ukłonem w stronę Mieszkańców. Za to wsparcie, gesty życzliwości i uznania – bardzo dziękuję.

Szanownym Laureatom, Włodarzom Gminy Poraj  i Artystom życzę szerokiego grona przyjaciół i ludzi dobrej woli, chętnych do pomocy w urzeczywistnianiu kolejnych pomysłów i zadań. Wszystkim Państwu życzę zdrowia i satysfakcji z realizowanych dzieł.

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński