Barwy Jesieni Częstochowskich Amazonek. Życzenia od Wiceministra Szymona Giżyńskiego

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Warszawa, 07.10.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Szanowna Pani

Elżbieta Markowska

Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

 

Szanowna Pani Prezes, Szanowne Panie! Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie na uroczystość, celebrującą doroczne Spotkanie Amazonek w Częstochowie, pod hasłem „Barwy Jesieni”. Proszę
za pośrednictwem listu przyjąć moje najszczersze wyrazy szacunku i uznania
za Państwa działalność na rzecz drugiego człowieka. To niezwykła, szlachetna misja, która niesienie pomoc kobietom dotkniętym rakiem piersi. To dowód Państwa wielkiego serca i wielkiej wrażliwości.

Na mapie dobroczynności zapisaliście się Państwo wieloma, bardzo ważnymi przedsięwzięciami. Pod swoimi opiekuńczymi skrzydłami macie Panie doświadczone chorobą. A Jan Paweł II właśnie chorych najmocniej przytulał do swego serca, obdarzając ich swoją miłością i modlitewnym wsparciem. I Państwo czynicie tak samo, dając kobietom siłę i wiarę, pomagając im pokonać strach przed chorobą. Swoją misję wypełniacie z wielkim zrozumieniem i miłosierdziem.

Za tę niezwykłą pracę, za czynione dobro, szlachetność, wrażliwość i niesiony uśmiech – Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Jednocześnie życzę Państwu szerokiego grona przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy będą wspierać Państwa
w urzeczywistnianiu kolejnych pomysłów i zadań.  Życzę całemu Stowarzyszeniu
i wszystkim osobom z nim związanym nieustającej opieki Najświętszej Maryi Panny, do której corocznie przybywacie w Pielgrzymce.

Poseł na Sejm RP

Szymon Giżyński

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego