Życzenia Wiceministra Szymona Giżyńskiego dla OSP Radostków

Radostków, 16.09.2023 r.

MINISTERSTWO

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SEKRETARZ STANU

Szymon Giżyński

 

Szanowny Pan

Dariusz Bajor

Prezes OSP w Radostkowie

 

Szanowny Panie Prezesie! Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP w Radostkowie! Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważną dla Państwa i całej Społeczności Lokalnej uroczystość – poświęcenia i oddania do użytku nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Z tej okazji pragnę przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i wyrazy swojego uznania za Państwa oddaną i bohaterską służbę. Na Strażaków zawsze możemy liczyć, a ta pewność daje nam poczucie bezpieczeństwa, bo zawsze jesteście Państwo tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie i naturalne środowisko. Niesiecie pomoc nie szczędząc sił, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia. Za to chylę czoła i dziękuję.

Świętujecie Państwo pozyskanie nowego samochodu, który ma usprawnić Wasze działania, ale także dać bezpieczeństwo w czasie działań ratowniczych. Cieszę się razem z Państwem, że udało się wspólnymi siłami ten samochód zakupić. Niech służy on Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku sprawowania władzy w Polsce zawsze wspiera formację Ochotniczych Straży Pożarnych – ich potencjał i rozwój. Zapewniam Państwa o mojej nieustającej dla Państwa życzliwości i dalszej chęci do współpracy i pomocy. Niech Święty Florian ma zawsze
w swojej opiece Wszystkich Strażaków i Ich Rodziny. Szczęść Boże Braci Strażackiej!

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński