Wiceminister Kultury Szymon Giżyński odwiedził Sieraków

30 września br., w Sierakowie, na zaproszenie Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków, Pani Bożenki Miedzińskiej oraz Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie Pana Mirosława Klimaszewskiego – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński uczestniczył w podsumowaniu projektu, ,,Taniec zapisany Tradycją”. Środki na zadanie przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rekomendacji i wsparcia projektowi udzielił Wiceminister Giżyński.

 Miłym akcentem było podziękowanie organizatorów dla posła Szymona Giżyńskiego.
– Państwa praca to niezwykłe świadectwo miłości do polskiej kultury i szacunek dla naszego dziedzictwa kulturowego. Ale także wielka troska o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Bardzo dziękujemy za ten ogrom wrażeń i wzruszeń, które tutaj wraz z Państwem – Dziećmi, Rodzicami i Dziadkami – przeżyliśmy. Dzieciom gratulujemy talentów, a Organizatorom – żarliwości w realizacji planów i zamierzeń – powiedział Wiceminister Szymon Giżyński, który wsparł swą rekomendacją projekty obu Stowarzyszeń. 

– Dzięki zaangażowaniu Pana Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków przystąpiło przez Narodowe Centrum Kultury do współorganizacji projektu z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Taniec zapisany tradycją ‘’. Pan Wiceminister Szymon Giżyński otoczył nasz projekt opieką za co ogromnie dziękuję w imieniu dzieci i młodzieży – uczestników projektu. Jak widać po liczebności dzieci uczęszczających na warsztaty temat był odpowiedni i bardzo potrzebny. Tradycja ma w sobie wiele wartości, o które trzeba czego szkoda byłoby stracić – powiedziała Prezes Stowarzyszenia Bożena Miedzińska.