Wizyta Wiceministra Kultury Szymona Giżyńskiego w parafii w Truskolasach

Wsparcie renowacji polskich zabytków jest ważnym zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Powiecie Kłobuckim w latach 2022 i 2023 pomoc finansową na remonty otrzymało 14 zabytków sakralnych.

W niedzielę, 10 września br., Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, na zaproszenie Księdza Proboszcza Łukasza Dyktyńskiego, odwiedził parafię pw. Św. Mikołaja w Truskolasach, Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej, gdzie z pomocą funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnowiono barokowy ołtarz i wykonano konserwację kaplicy. – Naszym patriotycznym obowiązkiem jest uchronienie polskiego dziedzictwa kulturowego od zniszczenia. Kościół w Truskolasach to zabytek najwyższej klasy – podkreślił podczas wizyty Wiceminister Giżyński. Rada Parafialna i ksiądz Proboszcz Łukasz Dyktyński podziękowali Wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu za troskę i wsparcie w pozyskaniu środków na renowację Sanktuarium.

Wiceministrowi towarzyszył Senator RP Ryszard Majer.

 

Warto dodać, że Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Kłobuckiej. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023 roku dotacje na niezbędne renowacje otrzymały:

Dwa kościoły w Gminie Lipie – dofinansowanie dla:

– parafii w Dankowie – 490 000 złotych pozwoli parafii Danków na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części północno-wschodniej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. św. Stanisława Biskupa

– parafii w Parzymiechach – 490 000 złotych, na przeprowadzenie przez tę parafię renowacji i zabezpieczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła.

Parafia pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku – 1  037 737,48 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i wirażach w kościele parafialnym

Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych w Gminie Opatów – 1 000 000 zł na remont budowlano-konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego

Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym w Gminie Popów –1 000 000 zł na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła

Parafia pw. Św. Józefa w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Truskolasach w Gminie Wręczyca Wielka – 595 000 zł na wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy

Gmina Miedźno – 500 000 zł na remont zabytkowego drewnianego kościoła w Mokrej

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach w Gminie Lipie – 500 000 złotych na przebudowę ogrodzenia oraz schodów przy kościele

Wiceminister Kultury Szymon Giżyński wsparł swą rekomendacją także wnioski na ochronę zabytków, jakie napłynęły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2022-2023 wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały:

Kościół pw. św. Mikołaja w Truskolasach – 290 000 zł

Parafia pw. św. Mikołaja w Wilkowiecku – 88 000 zł

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach – 42 000 zł

Kościół pw. św. Marcina Bp i Małgorzaty w Kłobucku – 150 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Truskolasach, Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej – 74 000 zł na konserwacje części ścian oraz filarów w kościele,

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku na konserwację polichromowego sufitu kaplicy wraz z remontem więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja, kaplica (poł. XVIII w.) – 90 000 zł

Ponadto na modernizację pomnika Powstańca Styczniowego w Wąsoszu Górnym Gmina Popów otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – dofinansowanie w wysokości 187 200 zł. Figura Powstańca Styczniowego stanowi zwieńczenie mogiły 34 Powstańców Styczniowych, którzy polegli w bitwie pod Wąsoszem w 1863 r.