W Borze Zajacińskim oddano do użytku nową halę sportową

1 września 2023 roku odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w Gminie Przystajń. Inwestycja została zrealizowana dzięki programowi Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Kwota dofinansowania wyniosła 2 451 334 zł. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński pogratulował całej społeczności szkolnej i mieszkańcom wspaniałej i niezwykle potrzebnej inwestycji.