List Wiceministra z okazji otwarcia nowej szwalni Maskpolu w Częstochowie

Należący do Grupy PGZ PSO MASKPOL S.A. uruchomił nowy wydział produkcyjny zlokalizowany w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE. Uroczyste otwarcie szwalni, w której już pracuje blisko 250 osób, miało miejsce 29 sierpnia 2023 roku. List gratulacyjny z tej okazji przekazał Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Warszawa, 29 sierpnia 2023 r. 

  Szanowny Pan

Adam Ogrodnik

Prezes Zarządu PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą
w Konieczkach

 

Szanowny Panie Prezesie! Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie nowego wydziału produkcyjnego Maskpolu w Częstochowie. Ta inwestycja jest ważnym krokiem
w rozwoju strategicznej, państwowej firmy, ważnym przedsięwzięciem dla całej Ziemi Częstochowskiej i – co oczywiste – dla Polski.

Od kilku lat z sukcesem realizujecie Państwo ambitne cele biznesowe, stawiacie
na dynamiczny rozwój Maskpolu, dając nowe miejsca pracy dla kolejnych setek osób. Wasze odważne decyzje, ale i ciężka praca, są źródłem wzrostu znaczenia Maskpolu
na mapie gospodarczej naszego kraju i w świecie. Co więcej, pokazujecie Państwo,
że polski przedsiębiorca jest nie tylko mądry, ambitny i zaradny, ale jest także wrażliwy społecznie, bo przecież Maskpol znany jest z otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Współpracują Państwo z samorządami, pomagają szkołom, wspierają sport.

Dzisiejsze spotkanie jest zatem doskonałą okazją, aby podziękować Państwu
za wybitną i innowacyjną działalność produkcyjną oraz pogratulować rozmachu inwestycyjnego i technologicznego. Maskpol jest bowiem kluczowym ogniwem systemu zaopatrującego Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w wyposażenie
dla naszych żołnierzy. To zadanie obliguje do spełniania najwyższych standardów. Państwo tę powinność wykonujecie z najwyższą dbałością.

Szanowni Państwo, bardzo proszę – za pośrednictwem listu – przyjąć moje szczere powinszowania i wyrazy uznania. Gratuluję determinacji w działaniu, odwagi
i konsekwencji w dążeniu do wytyczonego celu. Życzę Państwu i wszystkim Pracownikom wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Niech kolejne lata przynoszą nowe inspiracje do dalszej pracy, niech będą widownią do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Życzę, aby wypracowana marka firmy Maskpol i doświadczenie wielu pokoleń pracowników przynosiły nieustająco satysfakcję i radość.

 

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński