Gratulacje od Wiceministra Kultury Szymona Giżyńskiego z okazji Ciulimu i Czulentu w Lelowie

 

  20. Jubileuszowy Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej ,,XX Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur  odbył się 18-20 sierpnia 2023 r. i był jak zawsze dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na ręce Krzysztofa Molendy, Wójta Gminy Lelów, list gratulacyjny wystosował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński. Dziękując za zaproszenie, podkreślił wartość kultywowania polskich tradycji i otwartości otwartości na kulturę innych narodów. ,,Państwa działania są wyrazem upowszechniania idei naszych przodków – umiejętności współistnienia polskiej narodowej dumy z szacunkiem dla kultur wszystkich nacji, zgodnie zamieszkujących obszar I Rzeczypospolitej. Proszę, za pośrednictwem listu, przyjąć moje wyrazy uznania i podziękowania za Państwa wkład w budowanie dobrych międzyludzkich relacji i przyjaźni oraz upamiętnianie historii swojej rodzinnej ziemi.

Okrutne, zbrodnicze bestialstwa Niemiec w czasach II wojny światowej doprowadziły do zagłady żydowskich mieszkańców Lelowa. Ale Państwo, Szanowni Lelowianie, poprzez swoją działalność stale przywołują pamięć o swoich współmieszkańcach, którzy od wieków współtworzyli historię i kulturę tego miejsca, będącego ich domem i ojczyzną.

Święty Jan Paweł II podkreślał, że „bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać.” Jakże to pięknie wpisuje się w nasze usposobienie i nasze dzieje. Jako Polska i Polacy zawsze pokazywaliśmy całemu światu jak można kształtować realną wspólnotę między narodami; wspólnotę dobrych sąsiedzkich więzi, przy jednoczesnym poszanowaniu polskiej racji stanu. Dzisiaj, nadal wypełniamy tę misję, bo Państwo – dzięki swej konsekwentnej postawie – jesteście godnymi spadkobiercami wielkiej, wielonarodowej I Rzeczypospolitej, dając przy tym świadectwo solidarności i umiłowania wolności. Za to serdecznie i z całego serca Szanownym Państwu – dziękuję.” – napisał w liście Wiceminister Szymon Giżyński.