Rekonstrukcja Bitwy Janowskiej

 9 lipca 2023 roku Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zorganizowało widowisko historyczne Bitwy Janowskiej z okresu Powstania Styczniowego, którą stoczono  6 lipca 1863 roku. Zadanie dofinansowano ze środków Biura ,,Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego ,,Powstanie Styczniowe 1863-1864″. List z tej okazji przesłał na ręce dyrektor Muzeum Justyny Siemion Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

Złoty Potok, 09.07.2023 r.

  Szanowna Pani

Justyna Siemion

Dyrektor Muzeum Regionalnego

  1. Zygmunta Krasińskiego

w Złotym Potoku

Szanowna Pani Dyrektor!

Szanowni Uczestnicy dzisiejszej patriotycznej uroczystości!

Historycy szacują, że podczas Powstania Styczniowego – wielkiego, narodowego zrywu wyzwoleńczego Polaków spod jarzma rosyjskiego zaborcy, stoczono w sumie 1229 bitew
i potyczek. Jedna z takich bitew miała miejsce 6 lipca 1863 roku w okolicach Janowa, gdzie oddział powstańczy, pod wodzą niespełna 30-letniego pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego, odważnie zaatakował rotę wojsk rosyjskich. Zaskoczenie i waleczność Polaków dały powstańcom zwycięstwo i zdobycz, w postaci carskiego złota, a Rosjanom – dotkliwą klęskę. Oddział Chmieleńskiego stoczył też potyczkę z zaborcą w okolicy Wilczej Góry w Złotym Potoku; brał w niej udział, malarz i powstańczy żołnierz, Adam Chmielowski – późniejszy
św. Brat Albert.

Odwaga i żarliwy patriotyzm polskich Bohaterów spotkały się z brutalną zemstą. 9 lipca 1863 roku Rosjanie w odwecie spalili cały Janów, a pomordowanych mieszkańców wrzucili do studni na rynku. Tego rodzaju barbarzyństwo wobec ludności cywilnej było stałą praktyką rosyjskiego oprawcy. Takiej oprawczej nienawiści, z tych samych rąk, doświadczaliśmy także później – podczas drugiej wojny światowej i w latach powojennych.

Szanowni Państwo! Przybliżając ideę i przesłanie Powstania Styczniowego, unaoczniając bohaterstwo Polaków, którzy nie godzili się na życie pod rosyjskim jarzmem i z determinacją walczyli o odzyskanie utraconej wolności i niepodległości, wypełniacie Państwo patriotyczną powinność i edukacyjną misję. Bardzo za to dziękuję!

Chwała Polskim Bohaterom!

Z wyrazami najwyższego szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Poseł RP Szymon Giżyński