OSP Janów otrzymała nowego quada

– Drodzy Strażacy janowskiej jednostki stoicie na straży bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Janów, niesiecie pomoc ludziom w potrzebie, ale jednocześnie budujecie siłę swojego regionu poprzez kultywowanie tradycji i przykład ludzkiej solidarności. To jest wasze piękne świadectwo , które budzi szacunek i podziw – powiedział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński podczas uroczystego przekazania kluczyków do nowego quada zakupionego dla OSP Janów.

Uroczystość miała miejsce 1 lipca 2023 roku na terenie jednostki OSP Janów. Nowy quad to drugi nabytek dla druhów z Janowa, nie tak dawno otrzymali nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Jednostka OSP Janów, jak podkreślił prezes Janusz Solak ma najwięcej wyjazdów ratowniczych spośród wszystkich OSP w Gminie Janów, a w powiecie częstochowskim jest skalsyfikowana pod tym względem na siódmej pozycji.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas w codziennej działalności i pomagają w uzupełnianiu koniecznego sprzętu do wykonywania służby. Szczególnie dziękuję przyjaciołom naszej jednostki:  Panu Wiceministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posłowi Szymonowi Giżyńskiemu, Pani Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Beacie Kocik, Pani Przewodniczącej Rady Gminy Janów Ewie Ucieklak. Wiemy, że na nich zawsze możemy polegać – powiedział prezes Janusz Solak.

W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Kultury Szymon Giżyński, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, Przewodnicząca Rady Gminy Janów Ewa Ucieklak, Radny Adam Markowski, Sołtys Janowa Paweł Oberzig oraz strażacy i ich rodziny.

Z wielkim żalem przyjęto brak obecności wójta Gminy Janów Edwarda Moskalika, który nie odpowiedział na zaproszenie strażaków.