Prawie dwa miliony złotych dofinansowania otrzymają dwa kościoły w Gminie Koziegłowy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

XV-wieczny kościół pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach otrzyma 1 176 000 zł  dofinansowania na konserwację wnętrza. Drugi zabytek – XVII-wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Cynkowie otrzyma 686 000 zł  na prace konserwatorskie ołtarzy i organów piszczałkowych.  – Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o polskie dziedzictwo kulturowe. Przypomnę, że z tego programu dotacje  otrzymały 63 zabytki z regionu częstochowskiego, na łączną kwotę 36 591 283,76 zł. Kościoły w Koziegłowach i Cynkowie to historyczne obiekty architektury sakralnej będące pięknym świadectwem wiary katolickiej w Polsce i trzeba je zachować od zniszczenia – powiedział ,,Gazecie Częstochowskiej” wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński.