Dwa kościoły w Gminie Lipie zostaną odresturowane z pomocą Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Lipie złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i uzyskała wsparcie na rzecz parafii w Dankowie i Parzymiechach, które pozwoli na wykonanie przez te parafie zadań przy dwóch kluczowych zabytkach sakralnych w obu miejscowościach.

Pozyskana przez Gminę Lipie na rzecz parafii kwota 490 000 złotych pozwoli parafii Danków na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części północno-wschodniej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Druga taka sama kwota uzyskanego przez Gminę Lipie dofinansowania – czyli również 490 000 złotych, w tym przypadku na rzecz parafii w Parzymiechach – umożliwi przeprowadzenie przez tę parafię renowacji i zabezpieczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Parzymiechach. To łącznie 980 000 złotych, o które Gmina Lipie skutecznie wnioskowała na rzecz parafii w Dankowie i Parzymiechach do rządowego programu, aby obie parafie mogły otoczyć opieką oba ważne zabytki sakralne.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który realizowany jest poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będą przeznaczone na: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. – Program jest pomocą rządu na uchronienie od zniszczenia dziedzictwa kulturowego. Bardzo dziękuję Mecenasom tej inicjatywy, dla których dobro narodowe jest sprawą kluczową: Panu Premiera  Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Panu Ministrowi Piotrowi Glińskiemu. Dodam, że  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w regionie częstochowskim dotacje otrzymały aż 63 zabytki na łączną kwotę 36 591 283,76 zł  – powiedział ,,Gazecie Częstochowskiej” wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński.