List do mieszkańców Koniecpola z okazji Hetmaniady

 

SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szymon Giżyński

 

 

Warszawa, 16.06.2023 r.

Sz. P. Ryszard Suliga

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

 

Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 580-lecia Koniecpola – „Hetmaniadę”. Niestety, podjęte wcześniej obowiązki ministerialne uniemożliwiają mi osobisty udział w tym pięknym wydarzeniu, dlatego – Szanowni Państwo – bardzo proszę za pośrednictwem listu przyjąć moje wyrazy uznania dla Państwa za kultywowanie polskich wartości i tradycji oraz serdeczne pozdrowienia.

Koniecpol to miasto przepełnione duchem wspaniałej przeszłości, nawiązującej do hetmańskiej historii, dumy i przywiązania do wszystkiego co polskie. Jest to miasto wyjątkowe, bo obdarzone niezwykłym patronem – Hetmanem Stanisławem Koniecpolskim, który będąc jednym z najwybitniejszych wodzów w historii Rzeczypospolitej, wyróżnił to miasto ustanawiając liczne cechy oraz kolonię akademicką – filię słynnej Akademii Krakowskiej. Wspominając dawną chwałę, pamiętamy także o teraźniejszości. Hetmański honor napełnia godnością mieszkańców Koniecpola, którzy z zapałem budują miasto, tworząc wspaniałą społeczność. Można
to dostrzec w postaci dynamicznie rozwijających się inwestycji, prężnej działalności społecznej, aktywności na płaszczyźnie artystycznej i kulturowej. Koniecpol stanowi idealne miejsce pod nowe inicjatywy i przedsięwzięcia. Jest bowiem miastem ludzi przedsiębiorczych, patriotów oddanych swojej ziemi rodzinnej.

Cieszę się, że możemy świętować tak zaszczytną – 580 rocznicę Koniecpola w postaci „Hetmaniady” – wspaniałego wydarzenia nawiązującego również do pięknych polskich wzorców ludowych i historycznych. Z tej okazji chciałbym życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, rozkwitu Koniecpola i Ziemi Koniecpolskiej oraz wielu radości i udanej „Hetmaniady”.

Łączę wyrazy szacunku

Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego