SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szymon Giżyński

 

 

Warszawa, 16.06.2023 r.

 

Sz. P. dr Andrzej Sznajder

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

w Katowicach

 

Sz. P. Robert Szala

p.o. Prezes Zarządu Głównego

Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy

Konspiracyjnego Wojska Polskiego

 

 

Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie z okazji Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty. Niestety, z uwagi na wcześniej podjęte obowiązki, nie będę mógł wziąć osobiście udziału w tym pięknym wydarzeniu.

Święto Pułkowe przypomina o chlubnej, przedwojennej tradycji upamiętnienia wspaniałego zwycięstwa oręża polskiego pod Torczynem podczas Wojny Polsko-Bolszewickiej, kiedy to 27 Pułk Piechoty w czerwcu 1920 r. pokonał 4 Dywizję Kawalerii Armii Siemiona Budionnego. Sukces ten przybliżył Polskę do ostatecznego triumfu
nad bolszewikami i „Cudu nad Wisłą”. Dziś wspominamy ten czas jako moment chwały Rzeczypospolitej. Możemy być dumni z dokonań naszych przodków, którzy wywalczyli nam niepodległość. Mam jednak świadomość, że niepodległość nie jest dana raz
na zawsze; późniejsze mroczne lata II Wojny Światowej dobitnie to pokazały. Dziś
– gdy tocząca się na wschodzie wojna znów dotknęła Europy, widzimy, iż nie jest ona niestety domeną czasów minionych. Wiemy, że nasze bezpieczeństwo zależy, tak jak nigdy wcześniej, od dobrej kondycji Wojska Polskiego i zbiorowej odpowiedzialności nas wszystkich za nasz kraj. 27 Pułk Piechoty stanowi dla naszego oręża wspaniały przykład, jak ofiarnie i dzielnie, walczyć za Ojczyznę w godzinie próby. Dlatego uczcijmy godnie Bohaterów 27 Pułku Piechoty, pamiętając o ich zasługach, ale także w poczuciu odpowiedzialności – służąc wiernie naszej Ojczyźnie.

 

Łączę wyrazy szacunku

Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego