List Wiceministra Szymona Giżyńskiego do miłośników Gminy Koziegłowy

 

SEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szymon Giżyński

 

 

Warszawa, 21.04.2023 r.

 

Szanowny Pan Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Szanowna Pani Justyna Maria Błońska-Ćwik

Prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Koziegłowy

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Członkowie „Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Koziegłowy”!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie podsumowujące projekt „Koziegłowy Krystyna z Koziegłów” oraz otwarcie wystawy obrazów zasłużonego dla kultury polskiej artysty – Tadeusza Puszczewicza, rodowitego koziegłowianina, który tak niedawno odszedł do domu Pana. Niestety, z uwagi na wcześniej podjęte obowiązki służbowe, nie mogę wspólnie z Szanownym Państwem uczestniczyć uroczystościach, czego szczerzę żałuję.

Pragnę złożyć serdeczne gratulacje i słowa podziękowania za tak wspaniałą realizację niezwykle istotnego – dla polskiej kultury, popularyzacji historii oraz dla budowy tożsamości lokalnej – projektu jakim są „Koziegłowy Krystyna z Koziegłów”. Projekt przybliżał postać Krystyna z Koziegłów, rycerza króla Władysława Jagiełły
w Bitwie pod Grunwaldem oraz kasztelana i Starostę Sądeckiego; jak również dzieje Koziegłów i Ziemi Koziegłowskiej w XV wieku. Historia, którą postanowili przybliżyć autorzy projektu, świadczy o długiej i dumnej roli, jaką Koziegłowy zapisały w dziejach Polski. Wielkie postaci – takie jak rycerz Krystyn, które zrodziła ta ziemia, przypominają nam o aktywnym wkładzie Koziegłów w budowę i rozwój państwa polskiego na przestrzeni wieków. Cieszę się, że „Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Koziegłowy” kultywuje i podtrzymuje tę chlubną kartę w historii miasta. Włożona przez Państwa praca przynosi piękne owoce i stanowi przykład dla innych gmin, jak pięknie i z dumą można opowiadać o polskiej tożsamości i jej korzeniach.

Chciałbym ponadto złożyć hołd śp. Tadeuszowi Puszczewiczowi za jego wybitną działalność artystyczną, którą dziś mieszkańcy Koziegłów mają przyjemność podziwiać na wystawie w Pałacu Biskupów Krakowskich. Niewątpliwie ogromny dorobek malarski, z ponad 600 obrazami oraz wieloma innymi pracami, stanowi niepodważalny wkład w dziedzictwo kulturowe regionu i całego kraju. Świadectwem tego jest przyznana Mistrzowi w 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Tym bardziej cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy obcować z dziełami Mistrza Tadeusza Puszczewicza, który poprzez swoja twórczości, zawsze sławił Koziegłowy oraz Ziemię Częstochowską – ucząc umiłowania i pielęgnowania piękna ziemi ojczystej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński