Poseł Szymon Giżyński w Kłobucku

Miasto Kłobuck otrzymało wsparcie z programu Polski Ład na budowę dróg. 18 kwietnia miało miejsce uroczyste przekazanie kolejnej zakończonej inwestycji – nowej ulicy Wincentego Witosa.

Przebudowa ponad półkilometrowego odcinka ulicy Witosa wraz z budową chodnika i modernizacją skrzyżowania kosztowała 3 816 660,37 złotych. 3 159 700 zł pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, resztę dołożyła Rada Miasta z budżetu gminy. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika wzdłuż całej jej długości, kanalizację deszczową oraz wymieniono słupy elektryczne.
W oficjalnym otwarciu drogi i przecięciu wstęgi uczestniczyli między innymi: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, senator RP Ryszard Majer, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, burmistrz Kłobucka  Jerzy Zakrzewski, radny Krzepic Damian Pilarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Janusz Soluch, sekretarz Gminy Kłobuck Sylwia Piątkowska, przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa Smugi Teresa Berg i Wiesław Zych oraz Robert Hucz Prokurent firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Boronowie.
–  Fundusz inwestycji strategicznych Polski Ład powstał po to, aby wyrównywać szanse rozwojowe i poprawiać jakość życia mieszkańców mniejszych miast i wsi. A nowe drogi to przede wszystkim bezpieczeństwo dla mieszkańców – podkreślił wiceminister Szymon Giżyński.
Jak informuje burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, dzięki zrealizowanej przebudowie zlikwidowano bardzo niebezpieczny łuk na zakręcie ulicy, gdzie dochodziło do licznych wypadków i kolizji. Burmistrz podziękował wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu, senatorowi Ryszardowi Majerowi i wicewojewodzie Robertowi Magdziarzowi za wsparcie działań władz miasta i rekomendowanie złożonych do programu wniosków.