Nowa, multimedialna sala dla seniorów

MSTÓW

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminny Ośrodek Kultury we Mstowie wyremontował salę multimedialną z przeznaczeniem dla seniorów. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce 16 kwietnia 2023 roku. Na uroczystość przybyli wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński oraz senator RP Majer.

 

– Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Pan Minister Szymon Giżyński i Pan Senator Ryszard Majer są to przyjaciele – moi i Gminy Mstów. Zawsze można na nich liczyć. Dzięki ich pomocy i środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie blisko 180 tysięcy złotych, udało się nam stworzyć nowoczesną salę z funkcją kina oraz z sanitarnym zapleczem. Samorząd dołożył do tej inwestycji 45 tysięcy złotych, i tu dziękuję Radzie za zgodę na przyznanie środków. Ta sala będzie do dyspozycji członków naszego Koła Emerytów i Rencistów oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Mstowianki” – powiedział wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Wstęgę, z okazji uroczystego otwarcia sali, przecięli: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Szymon Giżyński oraz senator Majer, w towarzystwie wójta Tomasza Gęsiarza, szefowej Koła Emerytów i Rencistów Małgorzaty Zarychty, szefowej KGW „Mstowianki” Marii Rospondek i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztofa Dryndy.

Wiceminister Szymon Giżyński w swym przemówieniu, skierowanym do przybyłych gości, podkreślił pozytywną rolę kultywowania przez osoby starsze polskiej kultury i tradycji – Z wielką przyjemnością słuchałem słów pana Wójta, bo mogę to z całą mocą potwierdzić, że ścisłe współpracujemy dla dobra mieszkańców Gminy Mstów – z oczywistej powinności, ale także z powodu pewnej satysfakcji. Państwo doskonale wiedzą, jak piękną, polską ziemią, z wielką tradycją i historią, jest Ziemia Mstowska. Współpracując nie można abstrahować od tego, bo tu cały czas wzbogacamy polski kanon, polską tożsamość, polską historię, miłość do ziemi ojczystej. A przecież środowiska, które obejmą to miejsce lubują się właśnie w tradycji, chętnie wspominają, jaki był kiedyś Mstów i jak wyglądały jego okolice. I jestem przekonany, że to miejsce będzie służyło w pielęgnowaniu rodzinnych, lokalnych, a jednocześnie arcypolskich tradycji – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.