Gratulacje

Gratuluję Robertowi Telusowi wyboru na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Życzę sukcesów dla dobra Polski i Polaków.  Życzę sił do wypełniania misji w duchu  miłości do Ojczyzny,  wartościom chrześcijańskim oraz poszanowania dla rodzimej kultury.