Podziękowanie dla wiceministra Szymona Giżyńskiego

Dr Janusz Siadlak, dyrektor Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum dziękuje wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu za pomoc w realizacji ważnych projektów Chóru.