8,5 miliona złotych dodatkowej subwencji dla kierunku lekarskiego na UJD

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL podjął decyzję o przyznaniu subwencji dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie o wartości 8,5 mln zł na rozwój kierunku lekarskiego oraz rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Wysokość kwoty dowodzi, że liczne projekty i działania podejmowane przez Uniwersytet, a także wysokie standardy kształcenia i ciągłe starania podejmowane na rzecz jego rozwoju znajdują uznanie i poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dodatkowe fundusze są także rezultatem pozytywnych rekomendacji ze strony Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła RP Szymona Giżyńskiego oraz Senatora RP Ryszarda Majera. Otrzymane środki wzmocnią potencjał dydaktyczny oraz badawczy Uniwersytetu w obszarze rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

fot. Kacper Staszczyk