Wiceminister Szymon Giżyński – ,,Przyjacielem Gminy Przyrów”

21 października 2022 roku podczas sesji Rady Gminy Przyrów wręczone zostały wyróżnienia Wójta Gminy Przyrów – „Przyjaciel Gminy Przyrów”. To forma podziękowania za wkład w pomoc na rzecz mieszkańców i gminy. W gronie wyróżnionych byli: ksiądz kanonik Antoni Kaczmarek;  wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński; senator Ryszard Majer; starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela; komendant PSP w Częstochowie; brygadier Marek Radosz; Firma Carex.

Wiceminister Szymon Giżyński, dziękując za wyróżnienie, podkreślił, iż jego działalność to służba na rzecz mieszkańców; praca, którą wykonuje w poczuciu obowiązku, bez oczekiwania na wyróżnienia. Zadeklarował dalszą pomoc, także w staraniach o przyznanie Przyrowowi utraconych po Powstaniu Styczniowym praw miejskich.