List gratulacyjny Wiceministra Szymona Giżyńskiego wystosowany do uczestników uroczystości jubileuszu 115-lecia I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

List odczytała dyrektor biura poselskiego Grażyna Matyszczak

Szanowna Pani

Małgorzata Kaim

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 

Szanowna Pani Dyrektor!

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Administracji!

Drodzy Uczniowie!

 

– Każdy prawdziwy Częstochowianin z zainteresowaniem, zaciekawieniem, a nawet lubością wgłębia się w zaszczytne karty historii Szkoły, które imię i sława wiąże się z osobą narodowego wieszcza – Juliusza Słowackiego. I jeżeli mówimy o chlubnej przeszłości częstochowskiego gimnazjalnego szkolnictwa, to w pierwszym rzędzie tworzyły ją trzy placówki: na zawsze związane z postaciami wielkich Polaków: Henryka Sienkiewicza, Romualda Traugutta i właśnie – Juliusza Słowackiego.

Jesteście zatem – Szanowni Państwo – dziedzicami nie tylko zacnego, częstochowskiego, środowiskowego idiomu, ale także – i przede wszystkim – spadkobiercami wielkiej, polskiej, patriotycznej tradycji i kontynuatorami wspaniałych, często prekursorskich osiągnięć w obszarze cywilizacyjnego i pedagogicznego dorobku – nazwijmy to tak – Szkoły imienia Juliusza Słowackiego – we wszystkich jej historycznych wcieleniach: począwszy od sięgających zaborów żeńskiej pensji, poprzez żeńskie gimnazjum i liceum, aż po formułę dzisiejszą.

Jestem przekonany, iż historię, a tak naprawdę – los, aż po dzień dzisiejszy, Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie – kształtowały i kształtują dwie domeny: żarliwy, polski patriotyzm i obfity zbiór dobrych, pedagogicznych praktyk.

Niech ta moja, całkowicie zasłużona laudacja, stanowi dla Szanownych Państwa zarówno podziękowanie za tak pełne poświęcenia sprawowanie wszelkich powinności i misji, jak również: szczere i serdeczne życzenia wszelkich sukcesów i satysfakcji w przyszłości.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Poseł Szymon Giżyński