List od posła dla Mieszkańców Gminy Przyrów

Dożynki w Przyrowie

Radosne przyśpiewki, rymowanki, artystyczne wieńce, moc życzeń i – mimo deszczu – tym bardzie ,serdeczna atmosfera. Święto plonów w Przyrowie, 28 sierpnia 2022 roku, zgromadziło wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich oraz licznych gości. List na ręce wójta gminy Roberta Nowaka przekazał przedstawiciel Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego – redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska.

Czas dożynkowego świętowania od wieków jest wyrazem radości, satysfakcji i wdzięczności za doroczne plony. Jest podziękowaniem Bogu za owoce i pożytki z dobrze wykonanej pracy. Jest także dla mnie wyjątkową okazją wyrażenia osobistej wdzięczności rolnikom i ludziom polskiej wsi za ich trud i miłość do ziemi ojczystej. Z wielkim szacunkiem – za pośrednictwem listu – dziękuję za zaproszenie.

Dożynki – pradawny, staropolski obyczaj stał się ważną częścią naszej kultury i narodowej tożsamości. Podkreślał to Święty Jan Paweł II, który zawsze mówił o należnej rolnikowi godności
i poszanowaniu jego trudu. Bo przecież praca na roli to chleb, którym żyje człowiek, ale rolnicy to nie tylko ci, którzy żywią, ale także ci, którzy stanowią gwarancję stałości i trwania. I Państwo stanowicie tę gwarancję produkując wysokiej wartości żywność, która jest doceniania w regionie i kraju. Wpracowaliście Państwo markę, która stała się wizytówką Gminy Przyrów.

Szanowni Państwo! Specjalnie, przy okazji dzisiejszego święta, pragnę wyrazić moją radość związaną z realizacją w Państwa Gminie wielu niezbędnych i strategicznych dla Was inwestycji, które można przeprowadzać dzięki środkom z „Polskiego Ładu”. Te zadania nie tylko wpływają na poprawę jakości Państwa życia, ale także przyczyniają się do wielopłaszczyznowego rozwoju Państwa Gminy. To daje nam poczucie spełnionego wobec Mieszkańców Ziemi Przyrowskiej obowiązku.

Z okazji Święta Plonów pragnę przekazać wszystkim Państwu jak najserdeczniejsze pozdrowienia i życzyć radosnego celebrowania dorocznych Dożynek. Życzę, aby trud pracy rolnika cieszył się zawsze należnym prestiżem i społecznym uznaniem, tak, aby praca przynosiła Państwu radość i satysfakcję. Z całego serca życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym
i zawodowym, zdrowia i zawsze dobrych plonów. Szczęść Boże!