Dożynki w hołdzie pracy rolników – list od wiceministra Szymona Giżyńskiego

 

Święto polonów w Gminie Poczesna jak zawsze przebiegło w atmosferze wzajemnej życzliwości. Rolnikom podziękowano za trud, a Panu Bogu za opiekę. Uroczystości odbyły się 20 sierpnia w sołectwie   Zawodzie – Kolonia Borek, gdzie intensywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich Zawodzie, a od 2016 roku – Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie.