Życzenia z okazji dożynek dla Mieszkańców Gminy Poczesna

Święto polonów w Gminie Poczesna jak zawsze przebiegło w atmosferze wzajemnej życzliwości. Rolnikom podziękowano za trud, a Panu Bogu za opiekę. Uroczystości odbyły się 20 sierpnia w sołectwie   Zawodzie – Kolonia Borek, gdzie intensywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich Zawodzie, a od 2016 roku – Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie i

 

Wiceminister Szymon Giżyński, życząc mieszkańcom i uczestnikom dożynek radosnego świętowania napisał: „Dożynki to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność rolnikom i ludziom polskiej wsi za ich trud i miłość do ziemi ojczystej. Z wielkim szacunkiem – za pośrednictwem listu – chylę głowę przed Państwem i serdecznie dziękuję za Państwa pracę i troskę o dobro wspólne. Praca na roli to przecież chleb, którym żyje człowiek. Ale rolnicy to nie tylko ci, którzy żywią, ale także ci, którzy stanowią gwarancję stałości i trwania. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, powtórzę za św. Janem Paweł II, który zawsze z wielkim szacunkiem zwracał się do rolników: „Z miłością stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i żywicielce. Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem (por. Rdz 1, 29). Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.”.

fot. Waldemar Deska