Uroczystości we Mstowie

Gmina Mstów przez cały miniony weekend świętowała. W sobotę 20 sierpnia mieszkańcy obchodzili doroczne „Święto Jabłka”, gdzie można było zakupić smakowite owoce, dorobek mstowskich sadów. A w niedzielę, 21 sierpnia, we Mstowie miały miejsce XXII Dożynki Powiatowe, podczas których odbył się prawdziwy festiwal niezwykle pięknych wieńców dożynkowych.

Życzenia i pozdrowienia od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego przekazała wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik.

A na „Święto Jabłka” wiceminister Szymon Giżyński w swym liście do mieszkańców i uczestników uroczystości, skierowanym na ręce wójta Tomasza Gęsiarza, napisał

(…) Za pośrednictwem listu pragnę wszystkim Mieszkańcom Gminy Mstów i Uczestnikom tego – jakże pięknego i… smacznego – wydarzenia złożyć jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i radości ze wspólnego świętowania. Jednocześnie gratuluję wspaniałego pomysłu celebrowania sadowniczych plonów. Jest to wyraz szacunku dla ciężkiej pracy sadowników i podziękowanie za ich trud i troskę o dobre zbiory. Jest to także idea tworzenia wspólnej tradycji i kultywowanie polskich zwyczajów – co przyjmuję z uznaniem i wdzięcznością.”